Ngày 30/10/2020, với 13 phiếu thuận và 2 phiếu trắng, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã thông qua Nghị quyết số 2548 gia hạn hoạt động của Phái bộ Liên hợp quốc tại Tây Sahara  (MINURSO) thêm 12 tháng đến 31/10/2021. Bên cạnh các nội dung liên quan nhiệm vụ của Phái bộ, Nghị quyết nêu quan ngại trước những vi phạm các thoả thuận hiện nay ở Tây Sahara, kêu gọi các bên liên quan thực hiện lệnh ngừng bắn và các Thoả thuận quân sự. Nghị quyết cũng nhấn mạnh ưu tiên cần sớm bổ nhiệm Phái viên riêng của TTK LHQ về Tây Sahara và nhắc lại lời kêu gọi các bên liên quan hợp tác đầy đủ với Đặc Phái viên đặc biệt của TTK LHQ và Phái bộ MINURSO.

*Tây Sahara thuộc khu vực Bắc Phi, có dân số 550 000 người (2018) và diện tích 226.000 km2. Người Maroc định cư chiếm 2/3 dân số trong khi người bản địa Sahrawi chỉ chiếm 1/3 dân số vùng lãnh thổ này. Vấn đề Tây Sahara được đưa ra HĐBA LHQ lần đầu tiên vào năm 1975NQ 377 được ban hành ngày 18/10/1975 yêu cầu TTK LHQ tham vấn với các bên liên quan về tình hình Tây Sahara. Năm 1991, HĐBA LHQ thông qua NQ 690 về kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý để nhân dân Tây Sahara tự quyết định độc lập hay sát nhập vào lãnh thổ Maroc và thành lập phái bộ Phái bộ LHQ tại Tây Sahara (MINURSO)./.

 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​

 Tin khác