​​​

THỜI GIAN LÀM VIỆC

Thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, từ 9:00 đến 18:00

​CÁC NGÀY NGHỈ LỄ NĂM 2022

Tháng 1

Thứ hai, 03 tháng 01 năm 2022 

(Nghỉ bù Tết Dương lịch) 

Tháng 4

Thứ Sáu, 15 tháng 4 năm 2022 

(Ngày nghỉ lễ nước sở tại)

Tháng 5

Thứ Hai, 02 tháng 5 năm 2022 

(Ngày nghỉ lễ nước sở tại) 

Thứ Hai, 30 tháng 5 năm 2022 

(Ngày nghỉ lễ nước sở tại) 

Tháng 7

Thứ Hai, 04 tháng 7 năm 2022 

(Ngày nghỉ lễ nước sở tại)

Thứ 6, 08 tháng 7 năm 2022

(Ngày nghỉ lễ nước sở tại)

Tháng 9

Thứ Hai, 05 tháng 9 năm 2022

(Ngày nghỉ lễ nước sở tại) 

Tháng 11

Thứ Năm, Thứ sáu 24 - 25 tháng 11 năm 2022 

(Ngày nghỉ lễ nước sở tại) 

Tháng 12

Thứ Sáu, 26 tháng 12 năm 2022 

(Ngày nghỉ lễ nước sở tại)

 (Nghỉ bù các ngày giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30/4, quốc tế lao động 1/5, Quốc khánh và mùng 1 Tết Âm lịch)  

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​