​​​

THỜI GIAN LÀM VIỆC

Thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, từ 9:00 đến 18:00

CÁC NGÀY NGHỈ LỄ NĂM 2021

Tháng 1

Thứ Sáu, 01 tháng 01 năm 2021 

(Tết Dương lịch) 

Tháng 4

Thứ Sáu, 02 tháng 4 năm 2021 

(Ngày nghỉ lễ nước sở tại)

Tháng 5

Thứ Năm, 13 tháng 5 năm 2021 

(Ngày nghỉ lễ nước sở tại) 

Thứ Năm, 31 tháng 5 năm 2021 

(Ngày nghỉ lễ nước sở tại) 

Tháng 7

Thứ Hai, 5 tháng 7 năm 2021 

(Ngày nghỉ lễ nước sở tại)

Thứ 3, 20 tháng 7 năm 2021

(Ngày nghỉ lễ nước sở tại)

Tháng 9

Thứ Hai, 6 tháng 9 năm 2021 

(Ngày nghỉ lễ nước sở tại) 

Tháng 11

Thứ Năm, 25 tháng 11 năm 2021 

(Ngày nghỉ lễ nước sở tại) 

Tháng 12

Thứ Sáu, 24 tháng 12 năm 2021 

(Ngày nghỉ lễ nước sở tại)

Thứ Ba-Thứ Sáu, 28-31 tháng 12 năm 2021
(Nghỉ bù các ngày giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30/4, quốc tế lao động 1/5 và mùng 1 Tết Âm lịch)  ​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​