​​​​​​​

DANH SÁCH CÁN BỘ, NHÂN VIÊNPHÁI ĐOÀN ĐẠI DIỆN THƯỜNG TRỰC NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM TẠI LIÊN HỢP QUỐC (NEW YORK)


Họ và tênHàm ngoại giao, công việc
Đặng Hoàng GiangĐại sứ, Trưởng Phái đoàn
Lê Thị Minh Thoa
Tham tán Công sứ, Phó Trưởng Phái đoàn
Nguyễn Hoàng Nguyên
Tham tán Công sứ, Phó Trưởng Phái đoàn
Đỗ Ngọc ThuýTham tán
Nguyễn Đức Cường
Bí thư thứ nhất
Lê Viết ThànhBí thư thứ nhất
Trịnh Xuân HiệpBí thư thứ nhất
Đặng Trần Nam TrungBí thư thứ nhất
Trần Phương HàBí thư thứ hai
Trần Thị Thanh HảiBí thư thứ hai
Phạm Cao Cường
Bí thư thứ ba/Chánh văn phòng
Nguyễn Hồng Nhật
Bí thư thứ ba/Thư ký Đại sứ
Lê Thanh HoàiBí thư thứ ba
Đinh Phương MaiLãnh sự
Vũ Tiến Nam
Lãnh sự
Lê Văn HưngKế toán
Đỗ Văn ĐiềnNhân viên
Đặng Thị Thanh ThủyNhân viên
Lê Đình TháiNhân viên ​


 


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​