​​​​​​

DANH SÁCH CÁN BỘ NGOẠI GIAO THUỘC PHÁI ĐOÀN ĐẠI DIỆN THƯỜNG TRỰC NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM TẠI LIÊN HỢP QUỐC (NEW YORK)

 

Họ và tênHàm ngoại giao, công việc

Số extension

ĐT Cơ quan: 1-212-644-0594

Đặng Đình QuýĐại sứ, Trưởng Phái đoàn 
Phạm Hải AnhĐại sứ, Phó Trưởng Phái đoàn 
Nguyễn Phương TràTham tán Công sứ, Phó Trưởng Phái đoàn107
Phan Hồ Thế NamTham tán/Điều phối viên chính trị113
Lê Minh ThoaTham tán113
Đỗ Ngọc ThuýTham tán111
Nguyễn Thị Hồng QuyênBí thư thứ nhất/Thư ký Đại sứ105
Vũ Duy TuấnBí thư thứ nhất105
Nguyễn Việt LâmBí thư thứ nhất112
Nguyễn Thế PhongBí thư thứ nhất113
Lê Viết ThànhBí thư thứ nhất110
Trịnh Xuân HiệpBí thư thứ nhất109
Nguyễn Anh TúBí thư thứ ba105
Nguyễn Trọng NghĩaBí thư thứ ba/Chánh văn phòng104
Nguyễn Hùng SơnBí thư thứ ba118
Nguyễn Hồng NhậtBí thư thứ ba113

​ 


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​