Ngày 28/1/2022, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc  (New York) đã có cuộc gặp, chào từ biệt Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ.

Tổng thư ký LHQ đã bày tỏ đánh giá cao đối với những đóng góp thực chất của Việt Nam đối với công việc và ưu tiên lớn của Liên hợp quốc thời gian qua, nhất là trong hai năm 2020-2021 trên cương vị Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ. Ông Guterres cho rằng Việt Nam đã có những cam kết mạnh mẽ, tích cực trong nhiều vấn đề như tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình LHQ, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổng thư ký khẳng định luôn coi trọng vai trò, vị thế của Việt Nam và sẽ tiếp tục hết sức hỗ trợ Việt Nam trong thời gian tới, trong đó có việc thúc đẩy hợp tác, hỗ trợ của LHQ và cộng đồng quốc tế giúp Việt Nam thực hiện các cam kết về biến đổi khí hậu đưa ra thời gian qua, nhất là tại COP26, đồng thời thể hiện kỳ vọng Việt Nam sẽ có những sự tham gia, đóng góp tích cực hơn nữa cho LHQ và các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. TTK cho rằng thời gian qua Phái đoàn Việt Nam, cá nhân Đại sứ Đặng Đình Quý đã góp phần thúc đẩy hiệu quả quan hệ giữa Việt Nam và LHQ cũng như sự tham gia của Việt Nam vào các vấn đề quốc tế.

Đại sứ Đặng Đình Quý trân trọng cảm ơn vai trò quan trọng của Tổng thư ký trong lãnh đạo các sứ mệnh của Liên hợp quốc trong hơn 5 năm qua và đặc biệt là tình cảm, sự hỗ trợ của cá nhân Tổng thư ký đối với Việt Nam trong những năm gần đây. Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn đánh giá cao và trân trọng sự hỗ trợ, hợp tác của Liên hợp quốc đối với sự phát triển của Việt Nam qua các giai đoạn khác nhau, đề nghị TTK tiếp tục hỗ trợ để Việt Nam tham gia đóng góp tích cực hơn nữa vào công việc chung của LHQ./.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​

 Tin khác