Ngày 22/11/2021, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã thông qua 02 nghị quyết liên quan tới hoạt động cứu trợ nhân đạo tại Afghanistan và tăng cường các biện pháp cấm vận vũ khí bất hợp pháp tại một số địa bàn trong chương trình nghị sự của HĐBA.

Nghị quyết 2615 được HĐBA nhất trí thông qua với 15/15 phiếu thuận, khẳng định các hoạt động cứu trợ nhân đạo nhằm hỗ trợ nhu cầu cơ bản của người dân Afghanistan không vi phạm cơ chế trừng phạt Taliban theo Nghị quyết 1988 và 2255 của HĐBA. Nghị quyết nhấn mạnh sự cần thiết chống khủng bố tại Afghanistan, không để lãnh thổ Afghanistan trở thành nơi khủng bố ẩn náu, lên kế hoạch tấn công hoặc có các hoạt động tài trợ hay hỗ trợ cho khủng bố. Nghị quyết kêu gọi Taliban tuân thủ cam kết về chống khủng bố, bảo đảm các quyền con người, chống buôn bán ma túy, tuân thủ các nghĩa vụ theo luật nhân đạo quốc tế liên quan đến bảo vệ thường dân, bảo đảm tiếp cận nhân đạo an toàn và không bị cản trở. Định kỳ 6 tháng, HĐBA sẽ họp nghe báo cáo của Điều phối viên cứu trợ khẩn cấp của LHQ về tình hình thực hiện Nghị quyết và tiến hành rà soát việc thực hiện Nghị quyết sau 1 năm.

Nghị quyết 2616 được thông qua với 12 phiếu thuận và 03 phiếu trắng của Nga, Trung Quốc và Ấn Độ. Nghị quyết nhấn mạnh việc chuyển giao bất hợp pháp, tích trữ quá mức gây mất ổn định và sử dụng súng nhỏ, vũ khí nhẹ sai mục đích đe dọa hòa bình, an ninh quốc tế, ảnh hưởng đến chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, gây tổn thất về sinh mạng thường dân, bạo lực xã hội và làm suy yếu nhiệm vụ của HĐBA. Nghị quyết ghi nhận sự hợp tác và các sáng kiến của khu vực, quốc tế, cũng như các nghị quyết liên quan của HĐBA, đóng góp cho việc ngăn ngừa xung đột, tôn trọng pháp quyền, luật nhân đạo quốc tế, bảo vệ thường dân, chống lại các loại tội phạm, khủng bố có vũ trang. Tùy từng tình hình và trường hợp cụ thể khi gia hạn nhiệm vụ các phái bộ liên quan, HĐBA sẽ xem xét cách thức hỗ trợ nước sở tại chống lại vũ khí bất hợp pháp và tăng cường năng lực quốc gia khi được yêu cầu. Nghị quyết cũng khuyến khích các nước có các biện pháp quản lý, kiểm soát hiệu quả về súng nhỏ, vũ khí nhẹ theo các khuôn khổ quốc tế đã tham gia và tăng cường hợp tác trong thực hiện các nghị quyết của HĐBA.

 

 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​

 Tin khác