Chiều ngày 17/11/2021, tại Trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) tại New York, Hoa Kỳ, Hội đồng Bảo an (HĐBA) đã thảo luận định kỳ về tình hình tại Afghanistan.

Báo cáo trước HĐBA, bà Deborah Lyons, Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký LHQ về Afghanistan, thông báo tình cảnh khó khăn của người dân Afghnistan do tác động nặng nề của khủng hoảng kinh tế-xã hội và bất ổn do hoạt động của khủng bố. Bà Lyons cho rằng quan tâm hàng đầu của cộng đồng quốc tế hiện nay cần đặt vào việc duy trì hỗ trợ cho người dân Afghanistan trong bối cảnh có tới 23 triệu người dân nước này trong tình trạng mất an ninh lương thực ở mức độ khủng hoảng hoặc khẩn cấp. Đại diện đặc biệt cũng kêu gọi các bên liên quan tại Afghanistan bảo đảm quyền của người dân Afghanistan, trong đó đặc biệt là thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong các lĩnh vực chính trị-xã hội và quyền giáo dục của trẻ em gái. Đại diện đặc biệt thông báo Phái bộ Hỗ trợ của LHQ tại Afghanistan (UNAMA) đang nỗ lực hỗ trợ tình hình tại Afghanistan, trong đó đặt trọng tâm vào điều phối hoạt động nhân đạo.

Các nước thành viên HĐBA chia sẻ quan ngại về tình hình tại Afghanistan thời gian qua, kêu gọi các bên liên quan tại Afghanistan tuân thủ đầy đủ luật nhân đạo và nhân quyền quốc tế, đối thoại và tìm kiếm một giải pháp chính trị toàn diện. Thành viên HĐBA nhìn chung đều cho rằng giải pháp chính trị toàn diện cho tình hình Afghanistan cần bảo đảm tính bao trùm, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tham gia của phụ nữ trong tiến trình này. Các nước cũng ghi nhận nỗ lực của UNAMA trong hỗ trợ người dân Afghanistan thời gian vừa qua.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại diện Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, chia sẻ quan ngại về tình cảnh khó khăn của người dân Afghanistan, đặc biệt là tình trạng mất an ninh lương thực ngày một nghiêm trọng. Đại diện Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị toàn diện, trong đó bảo đảm sự tham gia đầy đủ của phụ nữ và thanh niên. Đại diện Việt Nam nhấn mạnh việc cẩn bảo đảm ổn định, an toàn và lợi ích của người dân Afghanistan; kêu gọi các bên tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ của luật nhân đạo quốc tế, bảo đảm duy trì hoạt động của cơ sở hạ tầng và các dịch vụ thiết yếu cho người dân Afghanistan.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​

 Tin khác