Anh - PR chao TTK.jpeg

​Hình 1: ​​Đại sứ chào Tổng thư ký Liên hợp quốc

IMG-8881.JPEG 

Hình 2: Phái đoàn và các cơ quan đại diện chia tay Đại sứ tại sân bay JFK

Ngày 15/02/2022, Đại sứ Đặng Đình Quý đã chính thức kết thúc thành công nhiệm kỳ công tác trên cương vị Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ), Hoa Kỳ và lên đường về nước.

Trước khi kết thúc nhiệm kỳ, Đại sứ Đặng Đình Quý đã có các cuộc gặp mặt chào từ biệt Tổng Thư ký LHQ António Guterres, Phó Tổng Thư ký LHQ về Hoạt động gìn giữ hòa bình Jean-Pierre Lacroix, các đại sứ, trưởng phái đoàn các nước thành viên LHQ, cùng nhiều đối tác, bạn bè khác.

Các đại diện LHQ, các đại sứ, các đối tác và bạn bè sở tại bày tỏ đánh giá cao những đóng góp thực chất của Việt Nam và cá nhân Đại sứ đối với công việc của LHQ thời gian qua, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

*Đại sứ Đặng Đình Quý đảm nhận vai trò Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, New York kể từ tháng 7/2018 và trình Ủy nhiệm thư lên Tổng Thư ký LHQ vào ngày 12/7/2018. Trong nhiệm kỳ công tác, Đại sứ Đặng Đình Quý đã đại diện Việt Nam thường trực trên cương vị Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020-2021, trong đó có hai tháng làm Chủ tịch Hội đồng vào 1/2020, tháng 4/2021 và thúc đẩy HĐBA thông qua các văn kiện quan trọng như 2 Nghị quyết về "Bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu đối với sự sống của người dân" và "Gia hạn cơ chế các tòa án còn tồn đọng"), 3 Tuyên bố Chủ tịch về "Thượng tôn Hiến chương LHQ trong duy trì hòa bình và an ninh thế giới", "Vai trò của các tổ chức khu vực trong thúc đẩy đối thoại và xây dựng lòng tin", "Xử lý hậu quả bom mìn trong xung đột" và Tuyên bố báo chí của HĐBA về Vụ tấn công khủng bố tại Indonesia vào tháng 3/2021.

Năm 2020, Đại sứ đã đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Uỷ ban ASEAN tại New York và thúc đẩy Đại hội đồng LHQ thông qua Nghị quyết về Hợp tác ASEAN-LHQ với 110 nước đồng bảo trợ và thúc đẩy Đại hội đồng LHQ thông qua bằng đồng thuận Nghị quyết lấy ngày 27/12 làm Ngày Quốc tế sẵn sàng Chống dịch bệnh với 115 nước đồng bảo trợ. Năm 2021, Đại sứ cũng sáng lập Nhóm bạn bè của Công ước LHQ năm 1982 về luật biển (UNCLOS) với sự tham gia 112 nước thành viên. 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​

 Tin khác