Từ ngày 7-16/2/2022, tại trụ sở Liên hợp quốc, New York, Hoa Kỳ, Khóa họp lần thứ 60 Ủy ban Phát triển Xã hội của Liên hợp quốc (CSocD) được tổ chức với chủ đề "Phục hồi bao trùm, tự cường từ COVID-19 vì cuộc sống bền vững, phúc lợi và nhân phẩm cho tất cả mọi người: Xóa đói nghèo dưới mọi hình thức và khía cạnh để đạt Chương trình Nghị sự 2030".

Theo báo cáo của Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ), đại dịch COVID-19 đã đảo ngược những thành tựu gần đây của thế giới trong việc giảm nghèo đói, bất bình đẳng, đồng thời làm trầm trọng thêm tình trạng dễ bị tổn thương của nhiều nhóm thiệt thòi và yếu thế. Trong bối cảnh đó, Tổng Thư ký LHQ cho rằng phục hồi từ COVID-19 là cơ hội để các nước xây dựng, phát triển các khung chính sách dài hạn nhằm đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG).

Phát biểu tại Khóa họp, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ, ông Abdulla Shahid (người Maldives), nhấn mạnh thế giới đã bước vào năm thứ ba của đại dịch COVID-19 nên cần sớm rút ra các bài học kinh nghiệm cho thời kỳ hậu COVID. Theo đó, Chủ tịch ĐHĐ kêu gọi lồng ghép SDG vào các kế hoạch xây dựng lại tốt hơn và đề xuất một loạt biện pháp trong lĩnh vực này.  

Chủ tịch Hội đồng Kinh tế Xã hội LHQ, ông Collen Vixen Kelapile (người Botswana), cho rằng các nước đang phát triển, đặc biệt là ở châu Phi, đang bị bỏ lại phía sau với tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm; trong khi đó, khả năng tiếp cận vắc xin, nguồn tài chính cho quá trình phục hồi của những nước này còn rất thấp.

Thảo luận tại Khóa họp, từ thực tiễn quốc gia, các nước đã chia sẻ kinh nghiệm, các sáng kiến về chính sách xã hội để xử lý các tác động của đại dịch, nhất là về xóa đói, giảm nghèo, giải quyết thách thức về đảm bảo an ninh lương thực.

Phát biểu tại Khoá họp, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ Đặng Đình Quý nhấn mạnh sự phục hồi sau COVID-19 vẫn chưa đồng đều trên khắp toàn cầu. Quá trình thực hiện các SDG vào năm 2030 cũng đang bị gián đoạn, đặc biệt đối với các SDG về xóa đói, nghèo. Để giải quyết các thách thức này, Đại sứ Đặng Đình Quý khẳng định xóa nghèo bền vững sẽ chỉ đạt được nếu cùng giải quyết được các mối đe dọa về an ninh lương thực. Do đó, các khuôn khổ pháp lý và chính sách liên quan phải tập trung vào giảm nghèo đói và bất bình đẳng, nâng cao năng lực, đảm bảo sinh kế bền vững cho tất cả mọi người.

 Đồng thời, để đảm bảo an ninh lương thực, nền tảng quan trọng cho việc xóa đói giảm nghèo, các nước cần tăng cường đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho nông nghiệp để tăng năng suất, khả năng chống chịu và sự bền vững. Nhân dịp này, Đại sứ cũng tái khẳng định Việt Nam sẵn sàng tham gia các khuôn khổ hợp tác của LHQ và muốn phát triển thành một trung tâm sáng tạo về lương thực thực phẩm ở khu vực.

Ngoài ra, để giải quyết các nguyên nhân của đói nghèo và bất bình đẳng, các nước cần tăng cường giáo dục, đào tạo, tạo ra công ăn việc làm, cải thiện sự gắn kết giữa các chính sách bảo trợ xã hội và nông nghiệp. Về hợp tác quốc tế, Đại sứ kêu gọi cộng đồng quốc tế và các đối tác phát triển tăng cường hợp tác đa phương, thực hiện các cam kết ODA, huy động các nguồn lực để phục hồi toàn diện và giải quyết khủng hoảng nợ.

Nhân dịp này, Đại sứ đã nêu lại các biện pháp toàn diện và thành tựu của Việt Nam trong việc xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh lương thực. Đại sứ cũng nhấn mạnh Việt Nam cam kết thực hiện đầy đủ SDG vì một tương lai bền vững cho tất cả mọi người.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​

 Tin khác