​​​​​
Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn và cựu Thủ tướng Anh Tony Blair

Với sự đồng chủ trì của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và ông Tony Blair, các đại biểu tham dự Tọa đàm là thành viên Ban Chỉ đạo Ngoại giao Kinh tế, Bộ Ngoại giao và nhiều học giả, chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế và chính trị quốc tế đã có cơ hội trao đổi, thảo luận về các diễn biến kinh tế - chính trị thế giới và khu vực châu Á trong thời gian gần đây, đánh giá các triển vọng trong thời gian tới để đưa ra những khuyến nghị chính sách phù hợp đối với Việt Nam.

Ông Tony Blair và các đại biểu đã thảo luận sôi nổi về những cơ hội và thách thức đặt ra với Việt Nam cũng như các nước trong khu vực trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng, đồng thời đưa ra một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy sự phát triển của nước ta. Theo ông Tony Blair, vai trò của Bộ Ngoại giao của mỗi nước hiện nay có nhiều thay đổi so với trước đây. Ngoại giao cần kịp thời nắm bắt các xu hướng của thế giới và khu vực, có tầm nhìn chiến lược, gắn kết chặt chẽ chính trị và kinh tế, đề cao vai trò của hội nhập và ngoại giao đa phương, góp phần xác định đúng vị trí của đất nước trên bản đồ thế giới và khu vực. Ông Tony Blair cũng dành thời gian trả lời nhiều câu hỏi các đại biểu đặt ra về sự trỗi dậy của Trung Quốc, về các cơ chế hợp tác đa phương như WTO, các Hiệp định thương mại tự do, về quan hệ đối tác chiến lược Việt-Anh... và đưa ra nhiều khuyến nghị chính sách Việt Nam trong tận dụng tốt các cơ chế hợp tác đa phương, cải cách doanh nghiệp nhà nước, thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy hợp tác công-tư...

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc tiếp xúc với ông Tony Blair để trao đổi về định hướng tăng cường hợp tác giữa Bộ Ngoại giao với Văn phòng Tony Blair trong thời gian tới, nhất là về nghiên cứu và tư vấn chính sách, nâng cao năng lực ngoại giao kinh tế, ngoại giao đa phương, thông qua đào tạo cán bộ, hỗ trợ kết nối đối tác, triển khai các hoạt động xúc tiến, quảng bá quốc gia nhân các chuyến thăm cấp cao./.

(Nguồn: MOFA)

 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​