Theo đó, 100% đại biểu Quốc hội có mặt (447 đại biểu) đã bấm nút tán thành với chỉ tiêu tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 6,7% trong năm 2016; tốc độ tăng giá tiêu dùng dưới 5%. 

Trước khi thông qua Nghị quyết quan trọng này, UBTVQH đã báo cáo tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội (ĐBQH) trong các phiên thảo luận trước đó. Theo đó, chỉ tiêu tăng trưởng GDP 6,7% là hợp lý, dựa vào dự kiến tăng trưởng 6,5% GDP của báo cáo tăng trưởng năm 2015, dự báo tình hình quốc tế, trong nước và cân đối các nguồn lực.    

Ngoài chỉ tiêu về GDP, CPI, Nghị quyết của QH cũng đề ra mức tăng tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 10%; tỉ lệ nhập siêu so với kim ngạch xuất khẩu dưới 5%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 31% GDP.

Tỉ suất tiêu hao năng lượng trên một đơn vị GDP giảm 1,5% so với năm 2015. Tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm 1,3-1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%. Tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%. Tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 53%; trong đó, tỉ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có văn bằng chứng chỉ công nhận kết quả đào tạo đạt 21%. Số giường bệnh/1 vạn dân đạt 24,5 giường.

Tỉ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 76%. Tỉ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 85% và tỉ lệ che phủ rừng đạt 41%. 

Mục tiêu tổng quát được đặt ra trong năm 2016 vẫn là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2015, chú trọng cải thiện chất lượng tăng trưởng, bảo đảm phát triển bền vững.

QH cũng yêu cầu Chính phủ cần tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Cùng với đó là các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. 

Nghị quyết của QH cũng yêu cầu tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội trong năm 2016. Trong đó, QH yêu cầu Chính phủ điều hành linh hoạt, hiệu quả chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa và các chính sách khác; điều hành lãi suất, tỉ giá, tăng trưởng tín dụng phù hợp, xử lý nợ xấu có hiệu quả. Kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia trong giới hạn theo Nghị quyết của QH.  

Đặc biệt trong năm 2016, QH yêu cầu xây dựng khung pháp lý bảo đảm thực hiện việc mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung từ năm 2016, áp dụng đối với các tài sản có số lượng mua sắm nhiều, giá trị mua sắm lớn, được sử dụng phổ biến ở nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả việc sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, nhất là các công ty nông, lâm nghiệp. Tiếp tục bán phần vốn Nhà nước trong các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ theo cơ chế thị trường và sử dụng một phần số tiền thu này cho đầu tư phát triển, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành và bảo đảm chất lượng các chương trình, dự án, công trình trọng điểm quốc gia, các công trình giao thông, y tế, giáo dục cấp thiết. 

QH kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, phát huy nội lực, tận dụng thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 đạt kết quả cao nhất. 

(Nguồn: chinhphu.vn)

​ 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​