CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU PHI THUẾ QUAN ĐỒNG ĐĂNG (GIAI ĐOẠN 10, CỬA KHẨU LẠNG SƠN)

Dự án: Cơ sở hạ tầng của khu phi thuế quan Đồng Đăng (Giai đoạn 10, cửa khẩu Lạng Sơn)

Đến từ: Lạng Sơn

Thông số kỹ thuật: Tổng diện tích: 177ha, bao gồm các nhà máy, nhà kho, khu tái xuất, các trung tâm quảng cáo, công nhân khu dân cư và công viên cây xanh.

Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 28

Mô hình đầu tư: PPP

Liên hệ: Bộ phận Lạng Sơn Kế hoạch và Đầu tư; Số 2 Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn.

Tel: + 84 25 3812122; Fax: + 84 25 3811132


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​