Y DƯỢC LIỆU THEO TIÊU CHUẨN GMP

 

Dự án: Y học tài liệu y học theo tiêu chuẩn GMP

Location: Nhiều thành phố

Thông số kỹ thuật: sản xuất bia thuốc và y học materail theo tiêu chuẩn GMP

Tổng vốn đầu tư (triệu USD):

Mô hình đầu tư: liên doanh, 100% vốn FDI

Liên hệ: Phòng Tài chính Kế hoạch, Bộ Tài chính, 138A Giảng Võ, Hà Nội.

Tel: 84 4-62732115; Fax: 84 4-62732209
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​