​​​​​

 • DANH SÁCH ​CÁN BỘ NGOẠI GIAO THUỘC PHÁI ĐOÀN DẠI DIỆN THƯỜNG TRỰC                NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM TẠI LIÊN HỢP QUỐC (NEW YORK)

   
  Họ và tên​Hàm ngoại giao, công việc​Điện thoại cơ quan
  Đặng Đình QuýĐại sứ, Trưởng Phái đoàn​1-212-644-0594
  ​Phạm Hải Anh​Đại sứ, Phó Trưởng Phái đoàn​​1-212-644-0594
  ​Đinh Nho HưngTham tán Công sứ, Phó Trưởng Phái đoàn​1-212-644-0594​
  ​Nguyễn Nam Dương​Tham tán, Hội đồng Bảo an & Ủy ban 41-212-644-0594 (ext. 107)
  Nguyễn Thị Hồng Quyên​Bí thư thứ nhất, Thư ký Trưởng Phái đoàn, Ủy ban 61-212-644-0594 (ext. 105)
  ​Vũ Duy Tuấn​​Bí thư thứ nhất, Hội đồng Bảo an & Ủy ban 1, 51-212-644-0594 (ext. 106)
  ​Lê Quang Vịnh​Bí thư thứ nhất, Hội đồng Bảo an & Báo chí1-212-644-0594 (ext. 111)
  ​Nguyễn Đức CườngBí thư thứ nhất, Đại hội đồng​1-212-644-0594 (ext. 113)
  ​Đặng Trường Sơn​Bí thư thứ nhất, HĐKTXH & Ủy ban 21-212-644-0594 (ext. 110)
  ​Nguyễn Liên Hương​Bí thư thứ nhất, HĐKTXH & Ủy ban 31-212-644-0594 (ext. 112)
  ​Bùi Quang Thái​Bí thư thứ hai, HĐKTXH & Ủy ban 21-212-644-0594 (ext. 109)
  ​Nguyễn Anh Tú​Bí thư thứ ba, Hội đồng Bảo an1-212-644-0594 (ext. 108)
  ​Nguyễn Trọng NghĩaBí thư​ thứ ba, Chánh văn phòng1-212-644-0594 (ext. 104)

​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​