​​​

THỜI GIAN LÀM VIỆC

9:00-17:00 (thứ Hai đến​ ​thứ Sáu​) 


CÁC NGÀY NGHỈ LỄ NĂM 2018​

​Tháng 1

- Thứ Hai, ngày 1 tháng 1 năm 2018 (nghỉ Tết dương lịch )

Tháng 12

- Từ thứ Năm, ngày 15 tháng 2 đến hết Chủ nhật, ngày 18 tháng 2 năm 2018 (nghỉ Tết âm lịch Việt Nam)

- Thứ Hai, ngày 19 tháng 2 năm 2018 (President's Day - ngày nghỉ lễ của quốc gia sở tại)

Tháng 3

- Thứ Sáu, ngày 30 tháng 3 năm  2018 (Good Friday - ngày nghỉ lễ của quốc gia sở tại)

Tháng 4 và 5

- Thứ Hai, ngày 30 tháng 4 và thứ Ba, ngày 1 tháng 5 năm 2018 (ngày Thống nhất đất nước và Quốc tế Lao động)

- Thứ Hai, ngày 28 tháng 5 năm 2018 (Memorial Day - ngày nghỉ lễ của quốc gia sở tại)

Tháng 7

- Thứ Tư, ngày 4 tháng 7 năm 2018 (Independence Day - ngày nghỉ lễ của quốc gia sở tại)

Tháng 9

- Chủ Nhật, ngày 2 tháng 9 năm 2018 (Quốc khánh Việt Nam)

- Thứ Hai, ngày 3 tháng 9 năm 2018 (Labour Day - ngày nghỉ lễ của quốc gia sở tại)

Tháng 11

- Thứ Năm, ngày 22 tháng 11 năm 2018 (Thanksgiving - ngày nghỉ lễ của quốc gia sở tại)

- Thứ Sáu, ngày 23 tháng 11 năm 2018 (Black Friday - ngày nghỉ lễ của quốc gia sở tại)

Tháng 12

- Thứ Ba, ngày 25 tháng 12 năm 2018 (Christmas Day - ngày nghỉ lễ của quốc gia sở tại)


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​