ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI ÚC


Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Úc

Chancery: 6 Timbarra Crescent O'Malley ACT 2606

Điện thoại: (61-2) 6286 6059; 6290 1556; 6290 1894; 6286 6267

Fax: 61-2-6286 4534

Email: vembassy@webone.com.au

                                                                         Cán bộ ngoại​ giao:

1. Ông Lương Thanh Nghị  - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền

2. Trịnh Thị Tâm - Bộ trưởng, Tham tán, Phó Đại sứ

3. Đại tá Nguyễn Mạnh Chu - Tùy viên Quốc phòng

4. Bà Nguyễn Mai Hương - Tham tán

5. Ông Nguyễn Trung Đông - Tham tán

6. Ông Nguyễn Đăng Nghĩa - Tham tán

7. Tiến sĩ Chu Đức Nhã - Tham tán

8. Ông Trần Công Yên - Tham tán

9. Ông Nguyễn Lương Ngọc - Bí thư thứ nhất

10. Bà Hoàng Ngọc Anh - Bí thư thứ nhất

11. Trung tá Hoàng Tâm Phúc - Phó phòng Tùy viên

12. Ông Chu Quang Hòa - Bí thư thứ nhất

13. Bà Đồng Thị Ngãi Lan - Bí thư thứ nhất

14. Ông Lê Quốc Dũng - Bí thư thứ hai

15. Ông Nguyễn Thanh Trương - Bí thư thứ hai

16. Bà Thị Minh Châu - Bí thư thứ ba

17. Ông Tống Lý S  - Tùy viên

18. Bà
Phạm Lê Hòa - Tùy viên

 
Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu 9:00 - 17:00

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​