Ngày 23/8/2022, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp đã làm việc với Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Chiến lược quản lý, chính sách và tuân thủ Catherine Pollard.

Trong tiếp xúc, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc đánh giá cao đóng góp tích cực trên nhiều mặt của Việt Nam cho công việc chung của Liên hợp quốc, trong đó có cả các đóng góp của các cá nhân người Việt Nam hiện đang làm việc cho các cơ quan của Liên hợp quốc. Bà Phó Tổng Thư ký cho biết sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và các nước thành viên để thúc đẩy Liên hợp quốc hoạt động ngày càng hiệu quả, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và tăng cường tính đại diện của các nước thành viên.

Nhấn mạnh cam kết của Việt Nam đóng góp tích cực cho công việc của Liên hợp quốc, Đại sứ Đặng Hoàng Giang đã chia sẻ về những nỗ lực của Việt Nam trong những năm qua, đặc biệt là việc cử lực lượng quân đội và cảnh sát tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đóng góp tài chính cho hoạt động gìn giữ hòa bình và chú trọng đóng góp niên liễm cho Liên hợp quốc. Đại sứ cũng chia sẻ Việt Nam chú trọng thúc đẩy quan hệ với Liên hợp quốc và mong muốn đóng góp tích cực hơn nữa thông qua tăng cường đại diện của Việt Nam trong các cơ quan Liên hợp quốc./.

*Văn phòng chiến lược quản lý, chính sách và tuân thủ (DMPSC) là một bộ phận của Ban Thư ký Liên hợp quốc, có trách nhiệm thúc đẩy quan hệ liên chính phủ và giữa các cơ quan, hành chính nội bộ, các vấn đề quản lý, lên kế hoạch, tài chính, ngân sách, nhân lực, chuyển đổi kinh doanh, công nghệ thông tin và truyền thông.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​