Ngày 06/6/2024, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã họp để bầu ra 5 tân Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) nhiệm kỳ 2025-2026, gồm Đan Mạch (184 phiếu), Hy Lạp (182 phiếu), Panama (183 phiếu), Pakistan (182 phiếu) và Somalia (179 phiếu). Các nước này sẽ bắt đầu nhiệm kỳ kể từ ngày 01/01/2025.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ đã gửi lời chúc mừng đến các tân Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ và bày tỏ mong muốn 5 nước mới được bầu sẽ hợp tác và cùng các thành viên của HĐBA thúc đẩy vai trò của cơ quan này thực thi sứ mệnh duy trì hoà bình và an ninh quốc tế trong năm 2025/.
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​