Trong hai ngày 17 và 18/1/2024, tại thủ đô Kampala, Uganda, đã diễn ra Cuộc họp cấp Bộ trưởng trù bị cho Hội nghị Cấp cao lần thứ 19 Phong trào Không liên kết (KLK) với chủ đề “Đưa hợp tác đi vào chiều sâu vì thịnh vượng chung toàn cầu”. Tham dự Cuộc họp có gần 80 đoàn đại diện các nước thành viên Phong trào KLK, cùng nhiều nước, tổ chức khu vực, quốc tế là quan sát viên của KLK. Đoàn Việt Nam do Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc Đặng Hoàng Giang dẫn đầu đã có nhiều đóng góp tích cực được hội nghị ghi nhận và đưa vào văn kiện. Cuộc họp đã hoàn tất thương lượng dự thảo văn kiện cuối cùng để trình các lãnh đạo thông qua tại Hội nghị Cấp cao. Đây là văn kiện toàn diện, đề cập đến nhiều vấn đề toàn cầu và khu vực quan trọng, trong đó có vấn đề Biển Đông. Văn kiện nêu rõ và ghi nhận kết quả của các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN gần đây về Biển Đông, nhất là Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tháng 7/2023, đồng thời kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, nhắc lại mọi tranh chấp chủ quyền và lãnh thổ ở Biển Đông cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, không dùng đến vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. 

Văn kiện  cũng nhấn mạnh cam kết của các nước thành viên đối với chủ nghĩa đa phương và đề cao tuân thủ, thúc đẩy thực hiện luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc; nhu cầu cấp thiết về cải tổ hệ thống đa phương trong bối cảnh quốc tế mới với sự nổi lên của nhiều thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là cải tổ LHQ và hệ thống kinh tế quốc tế cũng như chính phương pháp làm việc của Phong trào Không liên kết nhằm phát huy hơn nữa vai trò và tiếng nói trong các tiến trình toàn cầu vì hòa bình, an ninh và phát triển bền vững. Văn kiện cũng đã dành nhiều nội dung cho vấn đề Palestine, phản ánh quan ngại sâu sắc về tình hình ngày càng xấu đi ở Palestine và đặc biệt là khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng tại dải Gaza. 

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự cho Hội nghị Cấp cao lần thứ 19 Phong trào Không liên kết (KLK) diễn ra trong hai ngày 19 và 20/1/2024./.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​