Ngày 17/7/2023, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc đã có buổi làm việc với Đại sứ Dennis Francis, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) Khóa 78 kiêm Trưởng Phái đoàn Trinidad và Tobago tại LHQ, về tình hình quốc tế, trọng tâm công tác của ĐHĐ LHQ trong khóa họp sắp tới và các chính sách, ưu tiên, quan tâm của Việt Nam.

Chủ tịch ĐHĐ LHQ Khóa 78 nhấn mạnh trong nhiệm kỳ hoạt động sẽ chú trọng thúc đẩy việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs), hỗ trợ các quốc gia xây dựng và định hình xu hướng phát triển toàn cầu tại sự kiện Thượng đỉnh tương lai sẽ diễn ra vào tháng 9/2024. Ông cũng chia sẻ sự cần thiết thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tôn trọng Hiến chương LHQ, trong đó các nước thành viên cần cùng hành động nhằm tái xây dựng hòa bình và an ninh, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường…


Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam chúc mừng ông Dennis Francis được bầu làm Chủ tịch ĐHĐ LHQ Khóa 78 và khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tích cực tham gia, đóng góp nhằm góp phần thúc đẩy các chương trình nghị sự chung của cộng đồng quốc tế và nỗ lực tìm kiếm giải đối với các thách thức toàn cầu. Đại sứ tái khẳng định quan tâm của Việt Nam trong thúc đẩy việc thực hiện SDGs, xóa bỏ đói nghèo, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm nguồn lực và chính cho phát triển… đồng thời nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia đóng góp vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong triển khai nhiều tiến trình quan trọng hiện nay, đặc biệt là Hội nghị thượng đỉnh SDGs và Thượng đỉnh tương lai, đẩy mạnh xây dựng lòng tin và củng cố chủ nghĩa phương. 

*Ngày 01/6/2023, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã họp và bầu Đại sứ Dennis Francis, Trưởng Phái đoàn Trinidad và Tobago tại LHQ, làm Chủ tịch ĐHĐ LHQ Khóa 78 với nhiệm kỳ một năm, bắt đầu kể từ ngày 05/9/2023. 

ĐHĐ LHQ là một trong 6 cơ quan chính của LHQ và là cơ quan có tính đại diện rộng rãi nhất trong hệ thống LHQ, với sự tham gia của tấtcả thành viên. ĐHĐ LHQ có thẩm quyền rộng rãi trong các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế, văn hoá, xã hội, có quyền thảo luận và đưa ra các nghị quyết, quyết định về các vấn đề thuộc phạm vi Hiến chương hoặc bất kỳ vấn đề nào thuộc thẩm quyền của các cơ quan của LHQ, nhằm mục đích thúc đẩy sự hợp tác quốc tế trên phạm vi toàn cầu./.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​