Ngày 15/6/2023, tại Trụ sở Liên hợp quốc, New York, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về chủ đề “Quyền tiếp cận công lý bình đẳng cho tất cả mọi người: Thúc đẩy cải cách vì xã hội hòa bình, công bằng và bao trùm” dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch ĐHĐ LHQ Khóa 77, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Đại diện thường trực Phái đoàn Việt Nam tại LHQ.

Phát biểu tại cuộc họp, Tham tán Công sứ Lê Thị Minh Thoa, Phó Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại LHQ nhấn mạnh tiếp cận công lý bình đẳng đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm công lý, công bằng, hiệu quả và toàn diện, góp phần thực hiện mục tiêu bao trùm của Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau. 

Đại diện Việt Nam khẳng định Việt Nam đạt được nhiều tiến bộ trong việc củng cố khuôn khổ pháp lý, đảm bảo mọi người bình đẳng trước pháp luật và phù hợp với các chuẩn mức quốc tế về quyền con người. 

Việt Nam đã thành lập các dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí hoặc với chi phí hợp lý cho các cá nhân nhằm thu hẹp khoảng cách tư pháp và mang lại cơ hội bình đẳng cho mọi người. Nhiều chương trình được triển khai nhằm nâng cao nhận thức, xóa bỏ phân biệt đối xử và hỗ trợ đặc biệt phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật và đồng bào dân tộc thiểu số. Để bảo đảm tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và công bằng trong việc thực thi công lý, hệ thống tư pháp cũng không ngừng được củng cố, cùng với đó, Việt Nam cũng không ngừng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ pháp lý, tận dụng công nghệ để hiện đại hóa các quy trình của tòa án, tạo điều kiện thuận lợi cho các thủ tục tố tụng trực tuyến để mọi công dân có thể dễ dàng tiếp cận công lý. 

Đại diện Việt Nam cũng chia sẻ bài học kinh nghiệm trong việc quan tâm giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của bất công như nghèo đói và bất bình đẳng, đảm bảo tăng trưởng kinh tế bao trùm, nâng cao phúc lợi xã hội, bình đẳng cơ hội để mọi người đều có thể tham gia vào quá trình phát triển. 

Nhân dịp này, Đại diện Việt Nam đề cao việc cần tăng cường hợp tác quốc tế thông qua  chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và nguồn lực nhằm thúc đẩy một môi trường toàn cầu để mọi người đều có thể tiếp cận công lý./.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​