Ngày 21/02/2023, tại Trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), New York, Hoa Kỳ, Phiên họp định kỳ hàng năm của Ủy ban đặc biệt về Hiến chương Liên Hợp quốc (21/02-01/03/2023) đã bắt đầu diễn ra, với sự tham gia của đại diện hơn 80 quốc gia thành viên. Mục tiêu của khoá họp năm nay là tập trung thảo luận về vai trò của Hiến chương LHQ trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình cũng như vai trò của các cơ chế và thoả thuận khu vực.

UB Hien chuong 2.jpeg

Phát biểu tại Phiên họp, Tham tán Công sứ Lê Thị Minh Thoa, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ nêu bật tầm quan trọng của việc tuân thủ Hiến chương LHQ và các nguyên tắc của luật pháp quốc tế nhằm duy trì hoà bình, an ninh quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh thế giới hiện nay đang đặt ra nhiều thách thức chung.

Liên quan đến các biện pháp trừng phạt, Phó Trưởng Phái đoàn nhấn mạnh các biện pháp này chỉ nên sử dụng khi đó là biện pháp cuối cùng. Để tránh các tác động bất lợi đối với các hoạt động kinh tế và đời sống của người dân, các biện pháp trừng phạt cần được xây dựng trên cơ sở pháp lý rõ ràng với mục tiêu và thời gian áp dụng cụ thể. Ngoài ra, cũng cần có đánh giá định kỳ nhằm đảm bảo khi mục tiêu đạt được thì trừng phạt cũng phải được dỡ bỏ. Liên quan đến vấn đề này, Đại diện Việt Nam kêu gọi các uỷ ban trừng phạt, nhóm chuyên gia cần xem xét đầy đủ tác động của trừng phạt đối với các nước thứ ba. 

UB Hien chuong 1.jpeg

Về giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hoà bình, Đại diện Việt Nam khẳng định Việt Nam luôn đề cao nguyên tắc cơ bản này của luật pháp quốc tế và ủng hộ các biện pháp nêu tại Điều 33 của Hiến Chương LHQ. Đồng thời, bày tỏ ủng hộ việc trao đổi và chia sẻ thông tin về thực tiễn quốc gia trong việc sử dụng các cơ chế và thoả thuận khu vực để xây dựng lòng tin, ngăn ngừa, giảm thiểu xung đột. Đại diện Việt Nam khẳng định ở cấp độ khu vực, ASEAN đã đi đầu trong nỗ lực thiết lập hàng loạt cơ chế đối thoại hiệu quả như Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF), Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS). Bên cạnh việc tiếp tục củng cố những văn kiện nền tảng cho hợp tác hữu nghị và giải quyết tranh chấp như Hiệp ước thân thiện và hợp tác Đông Nam Á (TAC), ASEAN cùng đối tác cũng cùng phối hợp thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) phù hợp với luật pháp quốc tế cũng như Công ước của LHQ về luật biển 1982 (UNCLOS). 


* Ủy ban đặc biệt về Hiến chương Liên hợp quốc được thành lập năm 1975 để các nước thảo luận về việc thực hiện Hiến chương. Hàng năm, Ủy ban đặc biệt đều tổ chức họp để các nước cùng bàn bạc và xem xét các đề xuất liên quan. Kể từ khi được thông qua năm 1945, đến nay, Hiến chương LHQ đã được sửa đổi 3 lần vào các năm 1963, 1965 và 1973.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​