​Ngày 02/11/2022, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) Khóa 77 đã thảo luận về đề mục "Sự cần thiết chấm dứt cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt đối với Cuba". Tại cuộc họp, đông đảo các nước và nhóm nước kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận bị áp đặt suốt 60 năm qua đối với Cuba và chia sẻ với những khó khăn mà nhân dân Cuba phải gánh chịu do ảnh hưởng của những lệnh cấm vận này.

Thể hiện quan điểm nhất quán của Việt Nam, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ tiếp tục lên tiếng phản đối lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính đối với Cuba. Đại sứ nhấn mạnh các lệnh cấm vận vi phạm luật pháp quốc tế, các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương LHQ và đi ngược lại mong muốn chung về quan hệ bình đẳng giữa các quốc gia.

Từ trải nghiệm đau thương của đất nước, Đại sứ Đặng Hoàng Giang tái khẳng định quan điểm của Việt Nam chống mọi hình thức cấm vận và áp đặt đơn phương đối với quốc gia có chủ quyền, đồng thời, kêu gọi thúc đẩy đối thoại và xây dựng lòng tin. Đại sứ kêu gọi Mỹ chấm dứt cấm vận và đảo ngược chính sách hiện nay đối với Cuba.

Nhân dịp này, đại diện Việt Nam tái khẳng định sự ủng hộ, tình bằng hữu, hợp tác và đoàn kết đối với nhân dân Cuba cũng như cam kết của Việt Nam trong bảo vệ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế.

*Từ năm 1992, Đại hội đồng LHQ tổ chức thảo luận đề mục "Sự cần thiết chấm dứt cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt đối với Cuba" và thông qua nghị quyết cùng tên với sự tham gia và ủng hộ của đông đảo các nước thành viên LHQ.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​

 Tin khác