Ngày 30/12/2021, khi chỉ còn hơn một ngày trước khi bước sang năm 2022, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã nhất trí thông qua Nghị quyết 2617 với 15/15 phiếu thuận. Nghị quyết 2617 gia hạn nhiệm vụ của Cơ quan điều hành chống khủng bố (CTED) thêm 4 năm, đến ngày 31/12/2025, để theo dõi, đánh giá, hỗ trợ việc thực hiện các nghị quyết của HĐBA về chống khủng bố.

Nghị quyết 2617 khuyến khích CTED đánh giá các nỗ lực của quốc gia trong bảo đảm hình sự hoá và truy tố tội phạm khủng bố. Nghị quyết đưa ra các biện pháp nhằm tăng cường công tác đánh giá, nâng cao hiệu quả và tính minh bạch của CTED, như yêu cầu CTED hàng năm báo cáo, khuyến nghị lên Uỷ ban chống khủng bố (CTC) một danh sách các chuyến thăm, xây dựng các hoạt động hỗ trợ trên cơ sở năng lực và nhu cầu của quốc gia, tăng cường trao đổi, tham vấn với các học giả, cơ quan nghiên cứu, khu vực tư nhân, nếu được quốc gia cho phép, nhằm hỗ trợ công tác đánh giá hiệu quả và đúng trọng tâm hơn. Nghị quyết cũng khẳng định HĐBA cam kết chống chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức, trong đó có các hình thái mới dựa trên tư tưởng bài ngoại, phân biệt đối xử và các tư tưởng cực đoan khác, cũng như việc khủng bố sử dụng công nghệ cao, internet, tiền ảo, hệ thống bay không người lái. HĐBA sẽ tiến hành kiểm điểm giữa kỳ công việc của CTED trước ngày 31/12/2023.

*CTED là cơ quan thuộc Ban Thư ký LHQ, có tính chất phái bộ chính trị đặc biệt. CTED được thành lập tại Nghị quyết 1535 (2004) của HĐBA và chịu sự chỉ đạo của Uỷ ban chống khủng bố (CTC).

 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​