Trưa ngày 29 tháng 12, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã thông qua Tuyên bố Báo chí về những diễn biến gần đây ở Myanmar.

Tuyên bố Báo chí lên án việc ít nhất 35 người, trong đó bốn trẻ em và hai nhân viên nhân đạo, được báo cáo đã bị giết hại ở bang Kayah vào ngày 24 tháng 12 và nhấn mạnh cần đảm bảo những người liên quan phải chịu trách nhiệm.

Tuyên bố kêu gọi chấm dứt ngay lập tức mọi bạo lực và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng nhân quyền, đảm bảo an toàn cho dân thường, tiếp cận nhân đạo đầy đủ, an toàn và không bị cản trở cũng như sự an toàn và an ninh cho các nhân viên y tế và nhân đạo.

Tuyên bố Báo chí cũng khẳng định sự ủng hộ đối với người dân Myanmar và quá trình chuyển đổi dân chủ, cam kết mạnh mẽ đối với chủ quyền, độc lập chính trị, toàn vẹn lãnh thổ và thống nhất của Myanmar./.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​

 Tin khác