Ngày 29/10/2021, tại Trụ sở Phái đoàn Việt Nam tại LHQ, Nhóm bạn bè của Công ước LHQ năm 1982 về luật biển (UNCLOS) đã tổ chức cuộc họp theo sáng kiến của Argentina về chủ đề "Vai trò của Cơ quan quyền lực đáy đại dương (ISA) trong tiến trình thương lượng văn kiện pháp lý về đa dạng sinh học ngoài vùng quyền tài phán quốc gia (BBNJ)".

Cố vấn pháp lý của Cơ quan quyền lực đáy đại dương Alfonso Ascencio-Herrera cho biết Cơ quan này được thành lập theo Hiệp định bổ trợ cho UNCLOS, có chức năng tổ chức, quản lý và kiểm soát các hoạt động khai thác khoáng sản tại đáy đại dương trên cơ sở nguyên tắc phục vụ lợi ích chung của nhân loại. Các hoạt động cấp phép, điều chỉnh dự án khai thác khoáng sản dưới đáy đại dương, bảo vệ môi trường đáy đại dương do tác động của hoạt động khai khoáng, xây dựng năng lực quốc gia trong thăm dò, khai thác khoáng sản do ISA thực hiện có liên quan trực tiếp đến các chủ đề đang được thảo luận tại vòng đàm phán liên chính phủ về BBNJ, dự kiến khởi động trở lại vào tháng 4/2022. Sau một thời gian bị tác động của COVID-19, Hội đồng và Đại hội đồng ISA sẽ tổ chức phiên họp lần thứ 26 nhằm xây dựng bộ quy tắc khai khoáng và quyết định các vấn đề liên quan đến nhân sự, hành chính của Cơ quan này.

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn, Cố vấn pháp lý và đại diện của hơn 50 nước thành viên LHQ đã tham dự cuộc họp. Các ý kiến phát biểu bày tỏ quan tâm đến việc điều phối, hài hòa vai trò, chức năng và kinh nghiệm chuyên môn của ISA trong khuôn khổ văn kiện BBNJ, nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm công bằng và bình đẳng trong khai thác khoáng sản tại đáy đại dương do đây là tài sản chung của nhân loại.

Các nước cũng chúc mừng và đánh giá cao Việt Nam, Argentina – hai nước đồng sáng lập Nhóm bạn bè – trong sáng kiến tổ chức sự kiện kịp thời sự kiện cùng thời gian với Tuần lễ luật pháp quốc tế của LHQ và ngày trước thềm cuộc họp của Hội đồng và Đại hội đồng ISA. Các ý kiến đánh giá Nhóm bạn bè về UNCLOS thời gian qua đã duy trì hoạt động đều đặn, có chất lượng, góp phần tăng cường hiểu biết về UNCLOS, đáp ứng quan tâm chung của cộng đồng quốc tế.

* Nhóm bạn bè của UNCLOS được thành lập ngày 30/6/2021 theo đề xuất của 12 nước sáng lập, bao gồm Việt Nam, Đức và các nước khác đại diện cho tất cả các khu vực địa lý. Đến nay có 112 nước thành viên LHQ là thành viên Nhóm bạn bè, trong đó bao gồm 5 nước ủy viên thường trực HĐBA LHQ và nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á. 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​

 Tin khác