Chiều ngày 28/7/2021, Mexico phối hợp với Anh, Estonia, Mỹ, Na Uy và Tunisia, tổ chức cuộc họp theo thể thức Arria của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) thảo luận về vai trò của định kiến giới, các phẩm chất của nam giới và bất bình đẳng giới trong ngăn ngừa khủng bố và cực đoan bạo lực.

Trợ lý Tổng Thư ký LHQ phụ trách Cơ quan điều hành chống khủng bố (CTED) cho rằng cách tiếp cận về giới cần tính đến cả kinh nghiệm của nam giới và nữ giới là nạn nhân của khủng bố, cách thức khủng bố lợi dụng các luận điệu về vai trò của nam và nữ trong tuyên truyền, tuyển mộ. Trợ lý Tổng Thư ký LHQ cũng nêu phải giải quyết nguyên nhân gốc rễ của chủ nghĩa cực đoan và khủng bố.

Giáo sư David Duriesith của Trường Đại học Sheffield cho rằng khái niệm "các phẩm chất của nam giới" trong bối cảnh khủng bố cần được hiểu gồm cả các định kiến xã hội về vai trò của nam giới, có nguy cơ bị các nhóm khủng bố, cực đoan lợi dụng. Bà Fauziya Alo, đại diện một tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực liên quan cho rằng cần đặt vấn đề khía cạnh giới trong bối cảnh cụ thể và thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng địa phương nhằm khắc phục định kiến giới và bất bình đẳng giới.

Các nước thành viên LHQ tham gia phát biểu ủng hộ xem xét khía cạnh giới trong phòng chống chủ nghĩa cực đoan và chống khủng bố. Bên cạnh một số ý kiến nhấn mạnh về vai trò của định kiến giới và "các phẩm chất của nam giới", một số ý kiến khác cho rằng cần tiếp tục nghiên cứu thấu đáo và thúc đẩy cách tiếp cận giới toàn diện, tổng thể.

Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ, khẳng định Việt Nam ủng hộ cách tiếp cận toàn xã hội, thực hiện hòa giải, hòa hợp dân tộc, xây dựng xã hội đồng nhất, có sức đề kháng với các nguy cơ cực đoan và khủng bố. Đại sứ cho rằng, các nghị quyết của HĐBA đã thừa nhận cần lồng ghép khía cạnh giới vào các nỗ lực chống cực đoan hóa, cải tạo, tái hòa nhập khủng bố, ngăn ngừa và giải quyết xung đột hay xây dựng hòa bình, do đó, cần thừa nhận các vai trò khác nhau của nữ giới cũng như thúc đẩy sự tham gia và vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong phòng chống khủng bố. Đồng thời, quá trình này cũng cần tính đến vai trò của nam giới và định kiến giới. Đại sứ ủng hộ các nước tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm về lồng ghép khía cạnh giới vào kế hoạch, chính sách quốc gia và thúc đẩy tiếp tục nghiên cứu, thảo luận thấu đáo về chủ đề này./.

* Cuộc họp theo thể thức Arria là một hình thức họp không chính thức của Hội đồng Bảo an nhằm thảo luận về các vấn đề quan trọng, mới nổi, có sự tham dự của các nước thành viên HĐBA và LHQ, các tổ chức quốc tế. Tunisia hiện là Chủ tịch Ủy ban chống khủng bố (CTC) của HĐBA LHQ.

 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​

 Tin khác