Ngày 23/7/2021, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã thông qua bằng đồng thuận Tuyên bố Chủ tịch về tình hình Varosha (S/PRST/2021/13). Tuyên bố tái khẳng định hiện trạng Varosha theo các nghị quyết đã có của HĐBA LHQ, không chấp nhận việc định cư tại khu vực này bởi bất cứ ai ngoại trừ người dân tại đây cũng như các hành động đi ngược lại các nghị quyết của HĐBA LHQ.

Tuyên bố lên án thông báo ngày 20/7 về việc mở cửa thêm khu vực Varosha, lấy làm tiếc rằng hành động đơn phương này đi ngược lại các nghị quyết, quyết định của HĐBA LHQ và kêu gọi các bên liên quan đảo ngược các hành động đã và đang diễn ra tại Varosha kể từ tháng 10/2020.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tôn trọng, thực hiện các nghị quyết của HĐBA LHQ và tái khẳng định cam kết tìm kiếm giải pháp toàn diện, bền vững, công bằng, phù hợp với nguyện vọng của người Síp, trên cơ sở giải pháp 2 miền, 2 cộng đồng, bình đẳng về chính trị, phù hợp với các nghị quyết của HĐBA LHQ. Nghị quyết cũng nêu ủng hộ các nỗ lực của Tổng Thư ký LHQ.

 

*Varosha từng là khu nghỉ dưỡng nổi tiếng của Síp nhưng đã bị đóng cửa và trở thành "thành phố ma" sau khi Síp bị chia cắt năm 1974. Về pháp lý, Cộng hòa Síp có chủ quyền đối với khu vực này nhưng trên thực tế Varosha hiện thuộc vùng kiểm soát của Bắc Síp. Ngày 06/10/2020, Bắc Síp và Thổ Nhĩ Kỳ cùng ra tuyên bố sẽ mở lại thành phố Varosha sau 46 năm đóng cửa, và ngày 20/7/2021, cùng ra tuyên bố mở cửa thêm một số khu vực tại Varosha. Tuyên bố này gặp phải sự phản đối của CH Síp và cộng đồng quốc tế. LHQ đã triển khai Phái bộ gìn giữ hòa bình tại Síp (UNFICYP) từ năm 1964, trong đó có nhiệm vụ theo dõi và báo cáo về tình hình ở đây, bao gồm cả tại Varosha.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​

 Tin khác