image5.jpeg

Ngày 23/10/2020, tại New York, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Đại diện Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc đã thay mặt Việt Nam tham gia ký vào "Lời kêu gọi hành động trao quyền năng kinh tế cho phụ nữ" do Hoa Kỳ khởi xướng. Văn bản kêu gọi thúc đẩy và bảo vệ quyền con người và các quyền tự do cơ bản; khẳng định vai trò chủ đạo của phụ nữ đối với sự ổn định và thịnh vương của nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Để đạt được mục tiêu này, Lời kêu gọi cho rằng cần giải quyết rào cản pháp luật, bảo đảm quyền con người, tăng cường đầu tư nhằm rút khoảng cách giới, chia sẻ trách nhiệm gia đình với phụ nữ, thúc đẩy khả năng và cơ hội tiếp cận thị trường việc làm cho phụ nữ, hành động chống phân biệt đối xử tại nơi làm việc. Các thể chế liên quan đến trao quyền cho phụ nữ ở các cấp quốc tế, khu vực, quốc gia cũng cần được hỗ trợ.

Phát biểu tại lễ ký, Đại sứ Đặng Đình Quý nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng việc thúc đẩy bình đẳng giới, bảo đảm và trao quyền cho phụ nữ; và cam kết thực hiện, lồng thép đầy đủ các nội dung này ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế. Hiện ở Việt Nam, ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia vào quá trình hoạch định chính sách và lập pháp, thậm chí còn giữ nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao như Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch nước. Ngoài ra, phụ nữ Việt Nam chiếm gần 25% số đại biểu quốc hội, 48,8% lực lượng lao động và 25% số lãnh đạo doanh nghiệp. Nhiều nữ lãnh đạo, doanh nhân thành đạt, đóng góp quan trọng trong tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, v.v.

Đại sứ khẳng định Việt Nam tham gia Lời kêu gọi hành động về trao quyền kinh tế cho phụ nữ do Hoa Kỳ đề xuất và tin tưởng Lời kêu gọi này sẽ tạo ra động lực mới cho việc trao quyền cho phụ nữ trong các hoạt động kinh tế.

*"The Call to action on women's economic empowerment" là sáng kiến do Mỹ đề xuất,  với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển, trao quyền năng kinh tế cho phụ nữ trong cả 3 trụ cột của LHQ (hòa bình và an ninh, phát triển, nhân quyền) trong bối cảnh kỷ niệm 75 năm thành lập LHQ và 20 năm thực hiện chương trình Phụ nữ, hòa bình, an ninh. Thành viên tham gia ký gồm có Morocco, Malaysia, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Colombia, Republic of Korea, Cote d'Ivoire, Rwanda, Papua New Guinea, Viet Nam, San Marino, Qatar, Bhutan, Cabo Verde, Albania, Estonia, Marshall Islands, Tunisia, Hungary, Brazil, UK, Afghanistan, India, Japan. 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​

 Tin khác