Ngày 23/8/2022, tại Trụ sở Phái đoàn, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc Đặng Hoàng Giang đã tiếp bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc (LHQ) tại Việt Nam .

Đại sứ Đặng Hoàng Giang chúc mừng bà Pauline Tamesis được bổ nhiệm làm Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam. Đại sứ chia sẻ một số trọng tâm mà Việt Nam sẽ thúc đẩy ở LHQ trong thời gian tới như các vấn đề về giáo dục, sẵn sàng phòng chống dịch bệnh, biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng… Đại sứ Đặng Hoàng Giang đề nghị LHQ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm, tri thức, khuyến nghị chính sách nhằm giúp Việt Nam thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Đại sứ đánh giá Việt Nam và Liên hợp quốc đều có chung các mục tiêu, do đó cần tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Bà Pauline Tamesis bày tỏ tự hào khi được bổ nhiệm làm Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam và nhất trí cho rằng năm 2022 là cột mốc quan trọng đánh dấu 45 năm quan hệ Việt Nam – LHQ. Bà Tamesis đánh giá cao đóng góp của Việt Nam trong các hoạt động của Liên hợp quốc, là một nước luôn đề cao chủ nghĩa đa phương và hợp tác đa phương, cũng là hình mẫu trong hợp tác với Liên hợp quốc. Bà chia sẻ và bày tỏ sự ủng hộ đối với các ưu tiên mà Việt Nam đang thúc đẩy ở LHQ. Nhân dịp này, bà Pauline Tamesis đề nghị Việt Nam tiếp tục hỗ trợ quá trình cải tổ hệ thống phát triển Liên hợp quốc, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tích cực tham gia đóng góp vào quá trình xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời gian tới./.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​

 Tin khác