Ngày 19/8/2022, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc đã có buổi làm việc với Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 77 Csaba Kőrösi để trao đổi về các trọng tâm công tác của ĐHĐ LHQ trong thời gian tới cũng như các ưu tiên, quan tâm của Việt Nam

Ông Kőrösinhận định thế giới ngày nay đang phải đối mặt với nhiều thách thức đan xen, chưa từng có đối với xã hội, phát triển kinh tế, môi trường, an ninh quốc tế, các rủi ro lớn về y tế, nền kinh tế, tài chính của nhiều nước bất ổn, tình trạng mất việc làm, bất ổn lương thực, giá cả lạm phát tăng mạnh, năng lượng, nợ công, bất ổn chính trị và xã hội, người di cư và tị nạn gia tăng, đòi hỏi có sự chuyển biến và hành động nhanh chóng hướng tới các mục tiêu chung. Trong bối cảnh đó, nhiều chương trình nghị sự của LHQ gặp khó khăn trong việc triển khai, như Chương trình nghị sự về Phát triển bền vững, đòi hỏi các quốc gia cần nỗ lực thảo luận tìm giải pháp thấu đáo, dài hạn. Ông Csaba Kőrösi đã chia sẻ các ưu tiên trong nhiệm kỳ Chủ tịch Đại hội đồng Khóa 77 như thúc đẩy giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình, đề cao chủ nghĩa đa phương, vai trò của Liên hợp quốc, đoàn kết giữa các nước thành viên, phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, ứng dụng khoa học, quyền con người. Ông cũng chúc mừng Việt Nam được Đại hội đồng Liên hợp bầu làm một trong các Phó Chủ tịch của Khóa 77, khẳng định mong muốn hợp tác chặt chẽ với Việt Nam.

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam chúc mừng ông Csaba Kőrösi được bầu làm Chủ tịch Đại hội đồng Khóa 77 và khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tích cực tham gia, đóng góp nhằm góp phần thúc đẩy các chương trình nghị sự chung của cộng đồng quốc tế và nỗ lực tìm kiếm giải đối với các thách thức toàn cầu. Bên cạnh đó, Đại sứ Đặng Hoàng Giang đã chia sẻ các quan tâm của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là thúc đẩy việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG), ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng ngừa và ứng phó với dịch bệnh, bình đẳng giới, vai trò của phụ nữ, thanh niên, đề cao và thúc đẩy tôn trọng luật pháp quốc tế… cũng như tham gia xử lý các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Đại sứ Việt Nam cũng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tích cực đóng góp vào các nỗ lực của cộng đồng quốc tế về các vấn đề hòa bình, an ninh, đẩy mạnh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ. Đại sứ cũng nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục tích cực cùng các nước thành viên Liên hợp quốc thúc đẩy triển khai nhiều tiến trình quan trọng được Tổng Thư ký LHQ đề xuất trong Báo cáo Chương trình Nghị sự chung của chúng ta .

*Ngày 07/6/2022, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã họp và bầu Đại sứCsaba Kőrösi, người Hungary làm Chủ tịch ĐHĐ LHQ Khóa 77. ĐHĐ cũng đồng thuận bầu Việt Nam  trở thành một trong những Phó Chủ tịch ĐHĐ LHQ Khóa 77. Như thông lệ, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch ĐHĐ LHQ Khóa 77 có nhiệm kỳ một năm, bắt đầu từ  kể từ ngày 13/9/2022.

ĐHĐ LHQ là một trong 6 cơ quan chính của LHQ và là cơ quan có tính đại diện rộng rãi nhất trong hệ thống LHQ, với sự tham gia của tấtcả thành viên. ĐHĐ LHQ có thẩm quyền rộng rãi trong các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế, văn hoá, xã hội, có quyền thảo luận và đưa ra các nghị quyết, quyết định về các vấn đề thuộc phạm vi Hiến chương hoặc bất kỳ vấn đề nào thuộc thẩm quyền của các cơ quan của LHQ, nhằm mục đích thúc đẩy sự hợp tác quốc tế trên phạm vi toàn cầu./.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​

 Tin khác