Sau nhiều vòng thương lượng có nhiều tranh cãi, ngày 20/1/2022, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bỏ phiếu thông qua Quyết định về thời gian tổ chức Phiên họp đầu tiên của Ủy ban Ad Hoc về xây dựng Công ước quốc tế chống sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào mục đích phạm tội.

Theo đó, Ủy ban sẽ triệu tập ít nhất sáu phiên họp, mỗi phiên 10 ngày, được tổ chức cách nhau không dưới 11 tuần. Dự kiến, Ủy ban sẽ tổ chức phiên đàm phán đầu tiên tại New York, không muộn hơn ngày 18/4/2022, nếu điều kiện y tế và không gian phòng họp cho phép. Nếu điều kiện y tế và phòng họp không cho phép tổ chức tại New York vào tháng 4/2022, Ủy ban Ad Hoc sẽ tổ chức phiên đàm phán đầu tiên vào tháng 5/2022. Trình tự của các cuộc họp sẽ như sau: phiên 1, 3 và 4 ở Viên trong khi các phiên 2, 5, 6 và một phiên kết thúc sẽ ở New York.

Trước đó, đã có nhiều tranh cãi về việc thời gian và địa điểm tổ chức phiên họp. Một số nước cho rằng các phiên thảo luận nên được tổ chức sớm và tổ chức ở New York do tại Viên không có đầy đủ các phái đoàn của các nước đang hoặc kém phát triển. Trong khi đó, một số nước khác cho rằng các phái đoàn tại Viên có ưu thế hơn về chuyên môn để thảo luận vấn đề này./.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​

 Tin khác