​​

Ngày 17/11/2022, đông đảo đại diện các nước thành viên Liên hợp quốc (LHQ) đã tham gia thảo luận tại Đại hội đồng (ĐHĐ) về vấn đề cải tổ Hội đồng Bảo an LHQ (HĐBA). Đây là một trong những chủ đề thảo luận định kỳ hàng năm được quan tâm hàng đầu tại LHQ.

Tại phiên họp, các nước đều nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết cần cải tổ Hội đồng Bảo an nhằm thực hiện nhiệm vụ duy trì hoà bình và an ninh quốc tế trong bối cảnh tình hình quốc tế đang đứng trước nhiều thách thức hơn bao giờ hết. Nhiều nước nhắc lại đề xuất cải tổ HĐBA là vấn đề đã được gần 70 lãnh đạo cấp cao cũng rất nhiều đại diện khác của các nước thành viên LHQ nhấn mạnh tại Tuần lễ cấp cao khoá 77 diễn ra vào tháng 9 vừa qua. Đồng thời, các nước hoan nghênh Chủ tịch Đại hội đồng LHQ khoá 77 đã sớm chỉ định Đồng Chủ toạ mới cho Tiến trình đàm phán liên chính phủ (IGN) để thúc đẩy thảo luận về vấn đề này.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ khẳng định Việt Nam nhấn quán ủng hộ cải tổ Hội đồng Bảo an LHQ nhằm đảm bảo tính đại diện, dân chủ, minh bạch và hiệu quả để cơ quan này ứng phó tốt hơn đối với các thách thức toàn cầu. Đại sứ Việt Nam cho rằng trong những  năm qua, HĐBA đã có nhiều nỗ lực hành động trước nhiều thách thức, duy trì khối lượng công việc lớn kể cả trong giai đoạn đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, theo Đại sứ Đặng Hoàng Giang, tình hình quốc tế thời gian qua cho thấy việc cải tổ HĐBA ngày càng cấp bách. Để làm được điều này, cần mở rộng cả số thành viên thường trực và không thường trực của HĐBA, bảo đảm sự đại diện công bằng cho các nhóm khu vực, nhất là đối với các nhóm nước chưa có đại diện hoặc ít đại diện, nhất là các nước đang phát triển.

Bên cạnh việc mở rộng thành viên, Đại sứ cũng cho rằng cần cải tiến phương pháp làm việc của cơ quan này, trong đó cần giới hạn việc sử dụng quyền phủ quyết trong phạm vi các biện pháp được quy định tại Chương VII của Hiến chương LHQ.

Đại diện Việt Nam nhấn mạnh, trong giai đoạn hiện nay, HĐBA cũng cần tăng cường thảo luận, quyết sách về các vấn đề an ninh mới đang nổi lên, trực tiếp đe doạ đến hoà bình và an ninh quốc tế, trong đó có vấn đề biến đổi khí hậu.

*Kể từ khi LHQ được thành lập năm 1945, thành phần Hội đồng Bảo an đã mở rộng một lần năm 1965 với số lượng thành viên không thường trực tăng từ 6 lên 10 nước. Năm 1992, Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết số 47/62 bắt đầu thảo luận về đề mục "Vấn đề đại diện công bằng và gia tăng thành viên của HĐBA và các vấn đề liên quan khác". Từ năm 2008, theo quyết định số 62/557 của ĐHĐ, hàng năm các nước cũng thảo luận về chủ đề này theo cơ chế Tiến trình đàm phán liên chính phủ (IGN).

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​

 Tin khác