Sáng ngày 17/8, tại trụ sở Liên hợp quốc, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) nhất trí thông qua Tuyên bố Chủ tịch HĐBA LHQ về tình hình khu vực Tây Phi và Sahel.

Tuyên bố nêu quan ngại về tình hình an ninh xấu đi tại một số quốc gia Tây Phi và Sahel, sự gia tăng của chủ nghĩa khủng bố ở Sahel và khu vực châu thổ hồ Sát cũng như bên ngoài khu vực Tây Phi và vấn đề cướp biển ở Vịnh Ghi-nê. Các nước thành viên HĐBA LHQ kêu gọi các quốc gia và khu vực Tây Phi nỗ lực hơn nữa chống lại những mối đe doạ nêu trên, đồng thời, lên án các cuộc tấn công ngày càng gia tăng nhằm vào dân thường, các thể chế nhà nước, khu vực và địa phương cũng như lực lượng an ninh quốc gia, quốc tế và LHQ.

Tuyên bố nhấn mạnh việc ổn định tình hình và bảo vệ dân thường ở khu vực là trách nhiệm chính của các quốc gia trong khu vực với sự giúp đỡ của Văn phòng LHQ ở Tây Phi và Sahel (UNOWAS), các tổ chức khu vực và cộng đồng quốc tế. Các quốc gia trong khu vực cũng cần đồng thời thúc đẩy tiến trình an ninh, quản trị dân chủ, hỗ trợ nhân đạo, phát triển bền vững, hòa giải và bảo đảm nhân quyền nhằm xây dựng xã hội hòa bình, công bằng và bao trùm. Tuyên bố cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tham gia đầy đủ, công bằng và ý nghĩa của phụ nữ trong việc duy trì hoà bình và an ninh ở khu vực, phù hợp với Nghị quyết 1325 của HĐBA và các nghị quyết liên quan về phụ nữ, hoà bình và an ninh.

Bên cạnh đó, các nước thành viên HĐBA LHQ một lần nữa khẳng định ủng hộ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia trong khu vực và nhấn mạnh sự cần thiết của việc tôn trọng đầy đủ nguyên tắc không can thiệp. Tuyên bố cũng bày tỏ quan ngại trước tình hình nhân đạo ngày càng xấu đi do đại dịch COVID-19 và tác động của nghèo đói cùng cực, mất an ninh lương thực, tình trạng buộc phải rời nơi cư trú, bất bình đẳng, và bạo lực gia tăng tại khu vực. Các nước kêu gọi không cản trở và duy trì an toàn cho các hoạt động nhân đạo, tăng cường cứu trợ y tế và không phân biệt đối xử trong cung cấp dịch vụ y tế, kêu gọi các hành động thiết thực về nhân đạo và phát triển và thực hiện cam kết giải ngân.

Các nước thành viên HĐBA kêu gọi tăng cường các nỗ lực và sự đóng góp của UNOWAS, Liên minh Châu Phi (AU), Cộng đồng kinh tế Tây Phi và Sahel (ECOWAS) và các thành viên khác trong việc hỗ trợ các quốc gia ở khu vực chống dịch COVID-19, tiếp cận vắc-xin công bằng và các dịch vụ y tế thiết yếu. Các nước hoan nghênh các nỗ lực giải quyết những thách thức an ninh từ khủng bố và các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia ở khu vực và các nỗ lực hợp tác giữa Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký LHQ về Tây Phi và Sahel và Điều phối viên LHQ về phát triển ở Sahel trong việc triển khai các kế hoạch của LHQ tại Sahel.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​

 Tin khác