Ảnh Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang.jpg

Ngày 17/02/2022, Đại sứ Đặng Hoàng Giang đã đến New York, bắt đầu nhiệm kỳ công tác trên cương vị Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, Hoa Kỳ. Đại sứ Đặng Hoàng Giang, sinh năm 1977 tại Bắc Ninh, đã có nhiều năm công tác trong lĩnh vực ngoại giao đa phương nói chung và gắn bó với Liên hợp quốc nói riêng. Đại sứ đã từng công tác tại Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc từ 2007-2010, trong đó có giai đoạn là điều phối viên chính trị khi Việt Nam lần đầu tiên đảm nhiệm cương vị Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 2008-2009. Trước đó, Đại sứ Đặng Hoàng Giang đã trải qua các vị trí công tác chuyên môn tại Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế cũng như chuyên môn và quản lý tại Vụ Các Tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao.

Từ năm 2010-2019, cùng với công tác quản lý tại Văn phòng Bộ Ngoại giao, Đại sứ được lần lượt được bổ nhiệm là Thư ký Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao; Thư ký Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Thư ký Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Tháng 3/2021, Đại sứ được bổ nhiệm là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Ngày 20/01/2022, ông được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định bổ nhiệm làm Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại LHQ, New York./.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​

 Tin khác