Ngày 16-17/11/2020, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thảo luận về vấn đề cải tổ Hội đồng Bảo an tại phiên họp định kỳ hàng năm tại đề mục Vấn đề Đại diện công bằng và Tăng thành phần Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Tham gia cuộc họp có trên 170 nước thành viên Liên hợp quốc, trong đó có hơn 70 nước phát biểu.

Đa số các nước phát biểu cho rằng dịp Kỷ niệm 75 năm thành lập Liên hợp quốc năm 2020 là thời điểm quan trọng để khẳng định lại quyết tâm, thúc đẩy vấn đề cải tổ Hội đồng Bảo an, nhất là khi tổng số thành viên Liên hợp quốc đã tăng từ 51 nước năm 1945 lên 193 nước hiện nay và đã hơn 50 năm kể từ khi Hội đồng Bảo an được mở rộng vào năm 1965 khi số lượng thành viên là 118. Các nước cơ bản nhất trí cần thúc đẩy thảo luận tại Tiến trình Liên chính phủ (IGN) về cải tổ Hội đồng Bảo an nhanh hơn và đi vào thực chất hơn. Năm nội dung chính của cải tổ cần được xem xét gồm: quan hệ giữa Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng, số lượng, chủng loại thành viên sau khi mở rộng và phương pháp làm việc; quyền phủ quyết và vấn đề đại diện khu vực; tăng cường tính đại diện công bằng giữa các khu vực, nhất là nhóm châu Phi, châu Á và Mỹ Latinh và các nước đang phát triển; Nỗ lực đạt đồng thuận cao nhất có thể. Tuy nhiên, vẫn tồn tại khác biệt giữa một số nước, nhóm nước về một số vấn đề như khả năng chính thức hóa việc thương lượng tại IGN, thủ tục áp dụng cho quá trình thương lượng, thống nhất văn bản thương lượng...

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc nhấn mạnh Việt Nam ủng hộ cải tổ nhằm đảm bảo tính đại diện, dân chủ, minh bạch và hiệu quả của Hội đồng Bảo an, ủng hộ mở rộng cả số thành viên thường trực và không thường trực, bảo đảm sự đại diện công bằng cho các nhóm khu vực, nhất là đối với các nhóm nước chưa có đại diện hoặc ít đại diện và các nước đang phát triển. Bên cạnh đó, Đại sứ Đặng Đình Quý cho rằng cần tính đến vai trò và đóng góp của các nước về duy trì hòa bình, an ninh quốc tế khi xem xét lựa chọn các thành viên mới. IGN cần tập trung vào các mục tiêu, tầm nhìn dài hạn của Liên hợp quốc thời gian tới và việc thương lượng cần chân thành, tôn trọng lẫn nhau, cố gắng tìm các điểm chung để thúc đẩy đàm phán hướng tới việc đạt được sự ủng hộ rộng rãi về vấn đề quan trọng này.

* Kể từ khi thành lập năm 1945, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tiến hành cải tổ lần một năm 1965 với số lượng thành viên không thường trực tăng từ 6 lên 10 nước. Năm 1998, Đại Hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết số 47/62 bắt đầu thảo luận về đề mục trên và năm 2008 có quyết định số 62/557 về Tiến trình đàm phán liên chính phủ IGN để bắt đầu thảo luận các nội dung chi tiết về đề mục này.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​

 Tin khác