Ngày 14/11/2022, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) tiếp tục tổ chức Phiên họp khẩn cấp lần thứ 11 để thảo luận về tình hình Ukraine và xem xét một dự thảo nghị quyết về thúc đẩy các biện pháp khắc phục hậu quả và đền bù cho Ukraine.

Tại phiên họp, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ đã nhấn mạnh ưu tiên quan trọng hàng đầu hiện nay là chấm dứt chiến sự, khôi phục hòa bình, bảo vệ an ninh, an toàn của người dân và các cơ sở hạ tầng dân sự.

Đồng thời, các bên cần kiên trì thúc đẩy đối thoại, đàm phán để tìm giải pháp hòa bình lâu dài cho các bất đồng trên cơ sở phù hợp và tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương LHQ, có tính đến lợi ích, quan tâm chính đáng của các bên liên quan, vì hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Đại sứ chia sẻ, xuất phát từ lịch sử từng trải qua nhiều thập kỷ chiến tranh để giành độc lập và bảo vệ độc lập, Việt Nam ý thức sâu sắc được tầm quan trọng của việc khắc phục hậu quả chiến tranh để tái thiết đất nước, duy trì hòa bình bền vững, ổn định cuộc sống của người dân.

Chính vì vậy, Vi vậy,  tin tưởng rằng trong mọi xung đột, các bên liên quan và đối tác quối tế cần hết sức nỗ lực góp phần giải quyết hậu quả chiến tranh, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Nhấn mạnh việc bảo đảm những nhu cầu nhân đạo cấp bách của người dân, Đại sứ Đặng Hoàng Giang cho rằng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế là hết sức cần thiết, trong đó, cần đảm bảo lấy người dân làm trung tâm.

Đại sứ khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực cho tiến trình ngoại giao và trong tái thiết, phục hồi tại Ukraine./.

 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​

 Tin khác