Ngày 15/10/2021, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã biểu quyết thông qua Nghị quyết 2600 do Mỹ và Mexico chủ trì soạn thảo, gia hạn hoạt động của Phái bộ Hỗ trợ Liên hợp quốc tại Haiti (BINUH) đến ngày 15/10/2022 với kết quả 15/15 phiếu thuận.

Nghị quyết nhấn mạnh vai trò hiến định thiết yếu của Quốc hội Haiti và nhu cầu cấp thiết của việc thực hiện đối thoại để giải quyết các nguyên nhân gây bất ổn lâu nay bằng một khuôn khổ bền vững và được chấp nhận bởi các bên.

Sau nhiều vòng thương lượng, Nghị quyết đã có một số điều chỉnh, bổ sung so với nghị quyết gia hạn BINUH cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, thay vì các thời hạn 12 tháng như trước đây, các nước quyết định gia hạn hoạt động của Phái bộ BINUH thêm 9 tháng, đến ngày 15/7/2022 và đề nghị Tổng Thư ký LHQ có báo cáo đánh giá về hoạt động của Phái bộ trong vòng 6 tháng kể từ ngày Nghị quyết được thông qua.

Nghị quyết cũng bổ sung một số nội dung mới, trong đó có lên án vụ ám sát cố Tổng thống Haiti Jovenel Moise ngày 7/7/2021, bày tỏ quan ngại sâu sắc về cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế, an ninh và nhân đạo tại Haiti và khẳng định cam kết hỗ trợ của cộng đồng quốc tế đối với Haiti.

* Văn phòng Phối hợp của LHQ tại Haiti (BINUH) được thành lập theo Nghị quyết 2476 (2019) ngày 25/6/2019, chính thức thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt (SPM) tại Haiti từ ngày 16/10/2019, có hiệu lực trong 12 tháng và có thể được gia hạn định kỳ. BINUH có nhiệm vụ tư vấn cho Chính phủ Haiti thúc đẩy và tăng cường ổn định chính trị và quản lý nhà nước; hỗ trợ Chính phủ Haiti xây dựng và thực hiện bầu cử tự do, công bằng và công khai; tăng cường năng lực cho lực lượng Cảnh sát Quốc gia Haiti. Từ 2019 đến nay, HĐBA LHQ duy trì họp định kỳ 4 tháng/lần để nghe báo cáo về hoạt động của Văn phòng./.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​

 Tin khác