Từ 13-15/12/2021 tại Kingston, Jamaica, đang diễn ra Khóa họp lần thứ 26 Đại hội đồng Cơ quan quyền lực đáy đại dương (ISA). Khoá họp do Đại sứ Denys Wibaux (người Pháp) làm Chủ tịch có sự tham dự của đại diện hơn 160 nước thành viên. Cuộc họp được tiến hành trên cả hai hình thực trực tiếp và trực tuyến, nhằm tạo điều kiện cho sự tham gia đông đủ các các thành viên trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Tại cuộc họp ngày 14/12, Tổng Thư ký ISA Michael Lodge đã báo cáo Đại hội đồng về hoạt động của ISA trong năm qua, cho biết ISA tiếp tục duy trì các nhiệm vụ được giao tại Công ước LHQ năm 1982 về Luật biển và Hiệp định năm 1994 về thực thi Công ước, bảo đảm các lợi ích và nhu cầu của các nước đang phát triển được lồng ghép đầy đủ vào cơ chế quản lý đáy biển. Ông Lodge cũng chia sẻ thông tin về các chương trình và sáng kiến xây dựng năng lực cho các nước đang phát triển, dự án "Phụ nữ trong nghiên cứu đáy biển" cũng như nỗ lực của ISA đóng góp vào việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững.

Đại hội đồng ISA đã bầu các vị trí thành viên Ủy ban tài chính của ISA, thảo luận về tình hình thực hiện Kế hoạch hành động của ISA thực hiện Thập niên LHQ về khoa học đại dương vì sự phát triển bền vững.

Phát biểu trực tuyến từ New York, Đại sứ Phạm Hải Anh, Đại biện lâm thời của Việt Nam tại LHQ, đánh giá cao nỗ lực của ISA đã khôi phục việc họp sau một thời gian trì hoãn do đại dịch COVID-19. Việt Nam đề nghị Hội đồng ISA dành ưu tiên sớm hoàn thành xây dựng Bộ quy tắc về khai thác khoáng sản dưới đáy biển, phù hợp với nguyên tắc coi Vùng và các tài nguyên trong Vùng là di sản chung của nhân loại, bảo đảm chia sẻ lợi ích công bằng và bình đẳng, tuân thủ các quy định của UNCLOS về bảo vệ môi trường và chú trọng đến lợi ích và nhu cầu của các nước đang phát triển. Đại sứ Phạm Hải Anh đề nghị ISA sớm khôi phục các hoạt động hỗ trợ, tăng cường năng lực và chia sẻ công nghệ với các nước đang phát triển. Nhân dịp này, Đại sứ tái khẳng định cam kết của Việt Nam đề cao vai trò của UNCLOS là công cụ pháp lý quốc tế toàn diện điều chỉnh các hoạt động trên biển và đại dương, bao gồm các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường biển tại Vùng. ./.  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​

 Tin khác