Ngày 14/10/2021, tại New York, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã tổ chức bỏ phiếu kín để bầu 18 thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ (HĐNQ) nhiệm kỳ 2022-2024.
Theo kết quả bỏ phiếu, Argentina, Cameroon, Eritrea, India, Somalia đã tái đắc cử; Benin, Finland, Gambia, Honduras, Kazakhstan, Lithuania, Luxembourg, Malaysia, Montenegro, Paraguay, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả-rập, Hoa Kỳ sẽ là những thành viên mới của HĐNQ nhiệm kỳ 2022-2024.
Các quốc gia sẽ rời khỏi Hội đồng Nhân quyền vào ngày 31/12 tới là Austria, Burkina Faso, Bahrain, Bangladesh, Bulgaria, Bahamas, CH Czech, Denmark, Fiji, Italy, Uruguay, Philippines, Togo.
* HĐNQ được thành lập vào năm 2006, gồm có 47 quốc gia được bầu trực tiếp và cá nhân bằng cách bỏ phiếu kín, theo nguyên tắc phân phối địa lý công bằng, theo đa số. Các quốc gia thành viên có nhiệm kỳ 3 năm và chỉ đủ điều kiện để tái cử một lầnHội đồng Nhân quyền LHQ có trách nhiệm tăng cường thúc đẩy và bảo vệ quyền con người trên toàn thế giới. Hội đồng Nhân quyền có trụ sở tại Geneva, tổ chức 3 phiên họp thường niên vào tháng 3, tháng 6 và tháng 9 hàng năm.​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​