Sáng ngày 13/10/2020, tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New  York, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bầu 15 quốc gia thành viên mới của Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2021-2023. Kết quả là với nhóm châu Phi, Senegal tái cử (188 phiếu), và các thành viên Côte d'Ivoire (182 phiếu), Malawi (180 phiếu) và Gabon (176 phiếu) đã được bầu vào 4 ghế trống của Nhóm.

Đối với Nhóm các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương, Pakistan (169 phiếu) và Nepal (150 phiếu) đã tái cử; Uzbekistan (169 phiếu), Trung Quốc (139 phiếu) đã trở thành các thành viên mới của Hội đồng Nhân quyền.

Pháp (167 phiếu) và Anh (165 phiếu) cũng đã được bầu vào hai ghế trống của Tây Âu và các quốc gia khác. Đối với hai ghế của Nhóm Đông Âu, Ucraina đã tái cử (166 phiếu) và Nga đã trúng cử (158 phiếu).

Đối với những nước thuộc Nhóm các quốc gia Mỹ Latinh và Caribbean, Mexico tái cử (175 phiếu); Bolivia (172 phiếu) và Cuba (170 phiếu) cũng đã được bầu  chọn làm thành viên mới của Hội đồng Nhân quyền.

Được thành lập vào năm 2006, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc có trách nhiệm tăng cường thúc đẩy và bảo vệ quyền con người trên toàn thế giới. Có trụ sở tại Geneva, Hội đồng Nhân quyền tổ chức 3 phiên họp thường niên vào tháng 3, tháng 6 và tháng 9 hàng năm. Hội đồng gồm có 47 quốc gia được bầu trực tiếp và cá nhân bằng cách bỏ phiếu kín, theo nguyên tắc phân phối địa lý công bằng, theo đa số. Các quốc gia thành viên có nhiệm kỳ 3 năm và chỉ đủ điều kiện để tái cử một lần.

Các quốc gia được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc phải tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, hợp tác đầy đủ với Hội đồng và đệ trình thủ tục đánh giá định kỳ toàn cầu tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc trong nhiệm kỳ của họ.

Các quốc gia sẽ rời khỏi Hội đồng Nhân quyền vào ngày 31/12/2020 tới là CHDC Công gô, Nigeria, Angola, Afganistan, Qatar, Slovakia, Chile, Peru, Ốt-xtơ-rây-li-a, Tây Ban Nha ./.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​

 Tin khác