Ngày 13/10/2021, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã họp về hoạt động của Phái bộ An ninh Lâm thời LHQ tại Abyei (UNISFA). Bà Martha Pobee, Trợ lý Tổng Thư ký LHQ về các vấn đề châu Phi, đã báo cáo tại cuộc họp. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh tình hình tại Abyei đang có những thách thức đối với hoạt động của UNISFA.

Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Phạm Hải Anh, Phó Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ, chia sẻ quan ngại về những khó khăn mà UNISFA gặp phải. Đại sứ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh, an toàn cho nhân viên LHQ và kêu gọi Chính phủ các nước liên quan tuân thủ các cam kết theo Thỏa thuận Triển khai lực lượng (SOFA) với UNISFA và tạo điều kiện thuận lợi để Phái bộ có thể thực thi đầy đủ nhiệm vụ, phù hợp với các Nghị quyết liên quan của HĐBA. Đại sứ khẳng định sự tiếp tục hiện diện của UNISFA tại Abyei là cần thiết nhằm duy trì ổn định tại địa bàn này và hỗ trợ cho công việc của Cơ chế Giám sát và Kiểm chứng biên giới chung (JBVMM) tại Abyei. 

Đại sứ Phạm Hải Anh đánh giá cao các nỗ lực của UNISFA, Ban Thư ký LHQ và Đặc phái viên của Tổng Thư ký LHQ về khu vực Sừng châu Phi trong thúc đẩy đối thoại với các bên liên quan nhằm xử lý các thách thức liên quan đến Phái bộ.

*Abyei là khu vực có tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan. UNISFA được thành lập ngày 27/06/2011 theo Nghị quyết 1990 của HĐBA với nhiệm vụ bảo vệ thường dân và thúc đẩy phi quân sự hóa tại Abyei và được bổ sung nhiệm vụ hỗ trợ Cơ chế Giám sát và Phân định biên giới chung (JBVMM) tại Abyei theo Nghị quyết 2024 ngày 14/12/2011./.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​