Sáng ngày 12/11/2020, tại New York, Hoa Kỳ, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã thông qua 03 nghị quyết về Abyei, Somalia và CH Trung Phi. Trong đó, các Nghị quyết 2550 và 2552 về gia hạn nhiệm vụ của Lực lượng LHQ tại Abyei (UNISFA) và Phái bộ LHQ tại CH Trung Phi (MINUSCA) giành được 15/15 phiếu thuận, Nghị quyết 2551 về gia hạn cơ chế trừng phạt tại Somalia có 13 phiếu thuận và 02 phiếu trắng của Nga và Trung Quốc.

Nghị quyết 2550 quyết định gia hạn thêm 06 tháng hoạt động của UNISFA tại khu vực tranh chấp Abyei giữa Sudan và Nam Sudan và giữ mức trần của các cấu phần quân sự và cảnh sát lần lượt ở mức 3.550 và 640 nhân sự. Nghị quyết duy trì nhiệm vụ chính của UNISFA trong việc hỗ trợ bảo vệ thường dân, phi quân sự hoá khu vực Abyei và hỗ trợ Cơ chế giám sát và phân định biên giới tại đây. Nghị quyết cũng hoan nghênh những tiến bộ trong hợp tác giữa Sudan và Nam Sudan trong thúc đẩy hòa bình ở mỗi nước thời gian qua, đề cập khả năng sẽ xem xét các phương án rút quân của UNISFA trong tương lai khi có cải thiện trong quản lý tranh chấp ở khu vực này và yêu cầu Tổng Thư ký LHQ có báo cáo HĐBA về vấn đề này trước 31/3/2021. HĐBA cũng khuyến khích Liên minh châu Phi và LHQ tăng cường hỗ trợ hai nước trên sớm thiết lập các thể chế hành chính và an ninh tạm thời ở Abyei để tiến tới giải pháp chính trị lâu dài.

Nghị quyết 2551 quyết định gia hạn thêm 12 tháng cơ chế trừng phạt tại Somalia và hoạt động của Nhóm chuyên gia hỗ trợ cho cơ chế này. Nhằm mục đích hỗ trợ duy trì ổn định tại Somalia, Nghị quyết quyết định việc giữ các biện pháp cấm vận vũ khí, phong tỏa tài sản, hạn chế đi lại đối với một số cá nhân và cấm xuất nhập khẩu than tại Somalia.

Nghị quyết 2552 quyết định gia hạn thêm 12 tháng hoạt động của MINUSCA và giữ mức trần của các cấu phần quân sự và cảnh sát lần lượt ở mức 11.650 và 2.080 nhân sự. Nghị quyết duy trì nhiệm vụ ưu tiên của MINUSCA trong hỗ trợ bảo vệ thường dân, triển khai Thoả thuận Hoà bình được ký giữa Chính phủ và 14 nhóm vũ trang vào tháng 2/2019, hỗ trợ CH Trung Phi trong tổ chức bầu cử vào cuối năm 2020 và đầu năm 2021, hỗ trợ các hoạt động nhân đạo, cải cách tư pháp và lĩnh vực an ninh. Với việc thông qua Nghị quyết, HĐBA một lần nữa nhấn mạnh trọng tâm trước mắt là hỗ trợ triển khai Thoả thuận Hoà bình cùng tiến trình bầu cử tại CH Trung Phi nhằm hướng tới ổn định lâu dài./.

* UNISFA được thành lập trên cơ sở Nghị quyết 1990 năm 2011 và được gia hạn định kỳ 6 tháng/lần. Lực lượng hiện có nhiệm vụ chính là bảo vệ thường dân, phi quân sự hóa tại Abyei và hỗ trợ đối với Cơ chế giám sát và phân định biên giới (JBVMM).

MINUSCA.

ia và Nhóm chuyên gia hỗ trợ cơ chế này được thành lập trên cơ sở Nghị quyết 751 năm 1992, tập trung vào các nội dung gồm cấm vận vũ khí, phong toả tài sản, hạn chế đi lại và cấm xuất nhập khẩu than.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​

 Tin khác