Ngày 12/11/2020, sau 2 vòng bỏ phiếu tại Đại hội đồng (ĐHĐ) Liên hợp quốc (LHQ) trong 2 ngày liên tiếp và 1 vòng bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ, các nước đã chọn được 5 thẩm phán mới của Tòa án quốc tế với nhiệm kỳ 9 năm từ 2021 đến 2030.

Ứng cử viên người Nhật, ông Yuji Iwasawa giành được số phiếu cao nhất tại cả ĐHĐ và HĐBA, lần lượt là 169 và 15 phiếu, được sự ủng hộ của tất cả các thành viên HĐBA LHQ. Tiếp đến là ông Georg Nolte, người Đức, được số phiếu tương ứng là 160 và 14, bà Xue Hanqin, người Trung Quốc, được 155 và 13 phiếu, ông Peter Tomka, người Slovakia được 150 và 13 phiếu, bà Julia Sebutinde, người Uganda, được 139 và 10 phiếu.

Như tin đã đưa, việc bỏ phiếu và công bố kết quả bầu chọn các thẩm phán được tiến hành riêng rẽ, nhưng cùng lúc tại cả ĐHĐ và HĐBA. Sau 2 ngày bầu cử, cả hai cơ quan này đã cùng bầu chọn đúng 5 ứng cử viên trên trong tổng số 8 ứng cử viên.

* Trước đó, ngày 11/11, ĐHĐ và HĐBA đã đồng thời tổ chức vòng bỏ phiếu đầu tiên, tuy nhiên chưa có ứng cử viên trúng cử do tại ĐHĐ có nhiều hơn 5 ứng cử viên đạt số phiếu tối thiểu, cần phải tiến hành vòng bỏ phiếu tiếp theo tại ĐHĐ cho cả 8 ứng cử viên. Tại HĐBA, có 5 ứng cử viên đạt số phiếu tối thiểu song kết quả bỏ phiếu chưa được công bố do phải chờ công bố kết quả đồng thời với ĐHĐ. Thực tiễn, tại hai cuộc bầu cử ICJ gần đây vào năm 2014 và năm 2017, ĐHĐ và HĐBA phải tổ chức rất nhiều vòng bỏ phiếu do có nhiều hơn hoặc ít hơn 5 ứng cử viên đạt đa số phiếu tuyệt đối hoặc do kết quả bầu cử tại ĐHĐ và HĐBA khác nhau.

* Tòa án quốc tế (ICJ) là cơ quan xét xử quốc tế duy nhất có thẩm quyền xét xử tranh chấp giữa các quốc gia trong tất cả các lĩnh vực luật pháp quốc tế như tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ, ngoại giao, lãnh sự, nhân quyền. Thẩm phán ICJ do ĐHĐ và HĐBA bầu cử với nhiệm kỳ 9 năm và hoạt động trên tư cách cá nhân, là những người đáp ứng tiêu chí về đạo đức, trình độ tư pháp cao tại quốc gia mình hoặc được thừa nhận rộng rãi trên quốc tế. Trong số năm thẩm phán trúng cử lần này, các thẩm phán của Nhật, Trung Quốc và Uganda tái cử; thẩm phán của Đức nguyên là thành viên Ủy ban luật quốc tế của LHQ (ILC).

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​

 Tin khác