Sáng ngày 12/11/2021, tại New York, Hoa Kỳ, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã thông qua Nghị quyết 2605 gia hạn nhiệm vụ Phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ tại Cộng hòa Trung Phi (MINUSCA) với 13 phiếu thuận và 02 phiếu trắng của Nga và Trung Quốc.

Với Nghị quyết này, nhiệm vụ của MINUSCA được gia hạn thêm 12 tháng (tới ngày 15/11/2022) với mức trần các cầu phần quân sự và cảnh sát lần lượt ở mức 14.400 và 3.020 nhân sự. Nghị quyết duy trì các nhiệm vụ ưu tiên của MINUSCA trong hỗ trợ bảo vệ thường dân, hỗ trợ tiến trình hòa bình, thúc đẩy triển khai Thoả thuận Hoà bình và Hoà giải được ký giữa Chính phủ và 14 nhóm vũ trang vào tháng 2/2019, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các hoạt động hỗ trợ nhân đạo. MINUSCA cũng sẽ tiếp tục các nhiệm vụ hỗ trợ Chính quyền Cộng hòa Trung Phi tiến hành đối thoại chính trị và bầu cử cấp địa phương năm 2022, cải cách lĩnh vực an ninh và luật pháp.

HĐBA có nhất trí cao với việc duy trì sự hiện diện của lực lượng gìn giữ hòa bình tại Cộng hòa Trung Phi nhằm hỗ trợ Chính quyền và người dân nước này trong các mục tiêu nói trên. Tuy nhiên, một số thành viên cũng có các ý kiến khác nhau về hiệu quả hoạt động của Phái bộ trong một số lĩnh vực cụ thể.

* MINUSCA được thành lập trên cơ sở Nghị quyết 2149 năm 2014 và được gia hạn định kỳ 12 tháng/lần. Phái bộ hiện có nhiệm vụ chính là hỗ trợ Cộng hòa Trung Phi trong bảo vệ thường dân trước tình hình an ninh bất ổn do hoạt động của nhiều nhóm vũ trang (chủ yếu liên quan tới khai thác trái phép và buôn lậu tài nguyên thiên nhiên), thực hiện vai trò cầu nối trong tiến trình hòa bình và hỗ trợ chính quyền trong các nỗ lực cải tổ. Việt Nam hiện đang07 cán bộ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình tại Phái bộ này, trong đó có một cán bộ nữ.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​

 Tin khác