Ngày 10/8/2022, các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam và các cán bộ của Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc tại New York, Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc tại Geneva, Đại sứ quán Việt Nam tại Áo kiêm nhiệm các tổ chức quốc tế tại Viên và Phái đoàn Việt Nam tại Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa LHQ (UNESCO ) đã có buổi họp trực tuyến để trao đổi về cùng triển khai công tác đối ngoại đa phương thời gian tới, nhất là các mảng công tác liên quan Liên hợp quốc và các tổ chức chuyên môn.

Tại buổi họp, các Đại sứ và cán bộ các cơ quan đại diện đã chia sẻ thông tin về việc triển khai công tác ngoại giao đa phương tại mỗi địa bàn thời gian qua cũng như định hướng thời gian tới, nhất là trong bối cảnh đang và sẽ còn có nhiều diễn biến quốc tế đáng chú ý tại các diễn đàn đa phương. Các cơ quan đại diện cũng thảo luận về việc tranh thủ các chương trình, dự án hợp tác cụ thể của Liên hợp quốc, các tổ chức chuyên môn hoặc các diễn đàn khác nhau liên quan UNESCO hay Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA). Tăng cường thúc đẩy việc đưa hoặc cử cán bộ Việt Nam tham gia vào các vị trí phù hợp tại ban thư ký một số cơ quan, tổ chức đa phương cũng là một chủ đề được trao đổi cụ thể tại cuộc họp.

Các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện và các cán bộ tham dự cuộc họp đều cho rằng việc tăng cường điều phối giữa các cơ quan đại diện cùng tham gia công tác đối ngoại đa phương là hết sức cần thiết, góp phần thiết thực vào việc triển khai Chỉ thị 25 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương cũng như các kế hoạch cụ thể của Bộ Ngoại giao để thực hiện Chỉ thị này. Các Đại sứ nhất trí sẽ tiếp tục duy trì hình thức trao đổi linh hoạt giữa các cơ quan để cập nhật tình hình công tác và phối hợp hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới./.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​

 Tin khác