Ngày 10/03/2022, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) họp tham vấn với chủ đề "Tăng cường hợp tác quốc tế", tập trung vào các đề xuất được nêu trong Báo cáo "Chương trình hành động chung" của Tổng Thư ký LHQ về nâng cao hiệu quả hoạt động của LHQ nhằm thích ứng với các yêu cầu hiện tại và tương lai.

Phát biểu khai mạc, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres nhấn mạnh những thách thức do Đại dịch COVID-19 gây ra không giống bất cứ thách thức nào kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai. Những thách thức này cùng với ảnh hưởng của các vấn đề toàn cầu khiến cho các thể chế đa phương, trong đó có LHQ, phải tích cực cải cách để có thể thích ứng với các yêu cầu hiện tại và tương lai.

Ông Guterres kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay ứng phó với các thách thức và đưa ra những biện pháp, cách thức thực hiện, nhằm hướng tới cuộc sống có triển vọng tốt đẹp hơn cho người dân, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em và những người dễ bị tổn thương.

Thảo luận về các đề xuất trong báo cáo "Chương trình hành động chung" của Tổng Thư ký LHQ, các nước và các tổ chức phi chính phủ nhấn mạnh vai trò của hợp tác quốc tế trong giải quyết các thách thức đang nổi lên trong đó có đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, vấn đề nhân đạo,… Nhiều quốc gia cho rằng cần cải tổ LHQ theo hướng hiệu quả và minh bạch hơn, cũng như hướng tới xây dựng một LHQ 2.0 với sự tham gia nhiều hơn của giới trẻ, giới tư nhân và các tổ chức phi chính phủ.

Phát biểu tại cuộc họp, Tham tán Công sứ Nguyễn Phương Trà, Phó Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ cho rằng báo cáo "Chương trình nghị sự chung" được đưa ra đúng lúc chủ nghĩa đa phương và các tổ chức quốc tế, bao gồm cả LHQ, đang phải đối mặt với nhiều thách thức.

Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ việc nâng cấp Liên hợp quốc thành một tổ chức mạnh hơn và hiệu quả hơn, có thể thực hiện vai trò quan trọng của mình là đáp ứng lợi ích và mối quan tâm của các quốc gia thành viên và cộng đồng quốc tế. Quá trình nâng cấp này phải mở, dựa trên sự tham vấn rộng rãi và được dẫn dắt bởi các quốc gia thành viên. Thành công của LHQ  phụ thuộc vào việc hoàn thiện thể chế, phương thức làm việc cũng như có được một cơ chế tài chính hợp lý và hiệu quả.

Bên cạnh đó, Đại diện Việt Nam cho rằng cải cách có ý nghĩa cần đảm bảo sự tham gia rộng rãi nhất có thể từ các bên liên quan đồng thời vẫn duy trì tính chất liên chính phủ của LHQ. Việt Nam ủng hộ tiếp tục thảo luận về các chương trình nghị sự được nêu trong báo cáo, đồng thời, mong muốn có kế hoạch cụ thể trong việc triển khai các đề xuất, ý tưởng của Tổng Thư ký nhằm đóng góp hiệu quả vào công việc chung của Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế./.

*Báo cáo "Chương trình hành động chung" của Tổng Thư ký LHQ được đưa ra theo đề nghị của ĐHĐ LHQ nêu trong Tuyên bố kỷ niệm 75 năm thành lập LHQ. Báo cáo đưa ra nhiều đề xuất, sáng kiến lớn về hướng hợp tác của LHQ, đang thu hút sự quan tâm, chú ý của đông đảo các nước thành viên LHQ.

Báo cáo nêu các chủ đề: (i) Đẩy nhanh và mở rộng các SDGs, không bỏ lại ai phía sau; (ii) Đẩy nhanh các SDGs thông qua tài chính bền vững và xây dựng lòng tin; (iii) Xây dựng các khuôn khổ cho một thế giới hòa bình – thúc đẩy hòa bình, luật pháp quốc tế và hợp tác số; (iv) Bảo vệ hành tinh của chúng ta và sẵn sàng cho tương lai; (v) Tăng cường hợp tác quốc tế.

Theo Nghị quyết 76/6 của Đại hội đồng LHQ, Chủ tịch ĐHĐ sẽ tiến hành các cuộc tham vấn với các quốc gia, các tổ chức LHQ, giới học giả, các tổ chức NGO và các bên liên quan khác để trao đổi về nội dung và các đề xuất trong báo cáo./.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​

 Tin khác