Ngày 9/11/2021, dưới sự chủ trì của Tổng thống Mexico, nước Chủ tịch tháng 11, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) tổ chức cuộc thảo luận mở về bất bình đẳng và giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của xung đột. Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres và đại diện một tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực quyền của người thiểu số đã tham dự và báo cáo tại cuộc họp.

Ông Guterres cho rằng bất bình đẳng là nguy cơ gia tăng bất ổn, đặc biệt trong điều kiện thiếu hụt các dịch vụ thiết yếu, quyền con người không được bảo đảm và đại dịch COVID-19 làm trầm trọng thêm các khó khăn, khiến 120 triệu người bị đói. Khoảng cách vaccine giữa các nước khiến cho nỗ lực phục hồi toàn cầu không đồng đều. Tổng Thư ký LHQ kêu gọi đầu tư và phát triển con người, ngăn ngừa bất bình đẳng và phân biệt đối xử, thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong xây dựng hòa bình. Các thể chế quốc gia cần bảo đảm đại diện cho và có sự tham gia của tất cả người dân, bảo đảm quyền con người và pháp quyền, có khả năng kháng tham nhũng và lạm quyền, thúc đẩy đa dạng văn hóa, tôn giáo và sắc tộc.

Các nước thành viên HĐBA LHQ và hơn 20 nước thành viên LHQ đã phát biểu tại cuộc họp. Các ý kiến cho rằng có mối liên hệ giữa bất bình đẳng, phân biệt và nguy cơ an ninh, theo đó, HĐBA cần giải quyết một cách tổng thể các nguyên nhân gốc rễ của bất ổn như kém phát triển, đói nghèo, thiếu cơ hội học tập, không được tiếp cận nhân đạo. Nhiều ý kiến kêu gọi thu hẹp khoảng cách vaccine, thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững và bảo đảm tuân thủ Hiến chương LHQ, nhất là các nguyên tắc về bình đẳng chủ quyền.

 Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ, cho rằng bất bình đẳng, chia rẽ chính trị bên trong và giữa các quốc gia là nguyên nhân dẫn đến hoặc làm trầm trọng thêm xung đột. Bên cạnh đó, kinh tế kém phát triển, cơ sở hạ tầng bị phá hủy, thiếu dịch vụ cơ bản làm cản trở nỗ lực phục hồi, tái thiết sau xung đột và duy trì hòa bình bền vững. Đại sứ Đặng Đình Quý cho rằng HĐBA cần thúc đẩy tuân thủ Hiến chương LHQ, bao gồm các nguyên tắc và mục tiêu của Hiến chương LHQ, nhằm tạo nền tảng quan trọng cho quan hệ thân thiện, hòa bình giữa các quốc gia. Đồng thời, HĐBA nên phối hợp với các cơ quan trong hệ thống LHQ trong phạm vi chức năng của các cơ quan, thúc đẩy giải quyết một cách tổng thể nguyên nhân gốc rễ của xung đột bao gồm vấn đề kém phát triển, bất bình đẳng, qua đó hỗ trợ thực hiện Chương trình nghị sự phát triển bền vững 2030 nhằm ngăn ngừa xung đột và duy trì hòa bình bền vững./.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​

 Tin khác