Ngày 06 tháng 01 năm 2023, tại trụ sở Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, New York, Hoa Kỳ, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thay mặt Chính phủ Việt Nam và Đại sứ Stan Oduma Smith, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Bahamas tại Liên hợp quốc, thay mặt Chính phủ Bahamas, đã ký "Thông cáo chung thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Bahamas".

Việt Nam và Bahamas nhất trí trao đổi đại diện ngoại giao ở cấp Đại sứ theo Công ước Viên năm 1961 về quan hệ ngoại giao và Công ước Viên năm 1963 về quan hệ lãnh sự. Cùng ngày, văn bản Thông cáo chung đã được gửi tới Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres để lưu hành tại Liên hợp quốc và thông báo đến các quốc gia thành viên của tổ chức này.

Sau lễ ký, Đại sứ Đặng Hoàng Giang đã trao đổi với Đại sứ Stan Oduma Smith về các biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Hai bên bày tỏ vui mừng về việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, khẳng định đây sẽ là khởi đầu mở ra quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bahamas. Trên cơ sở đó, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ thông tin để tìm hiểu các thế mạnh của hai nước và tiềm năng hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, dịch vụ du lịch, ngân hàng, công nghệ thông tin và nông nghiệp. Hai đại sứ cũng khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương khác.

Bahamas là một trong các quốc gia thành viên của Khối thịnh vượng chung có tiềm lực kinh tế mạnh ở khu vực Caribbean, đặc biệt về du lịch và dịch vụ tài chính. Với việc thiết lập thêm quan hệ ngoại giao với Bahamas, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 191 quốc gia trên thế giới, qua đó tiếp tục thể hiện chính sách đối ngoại đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế, coi trọng phát triển quan hệ với các nước Mỹ Latinh và Caribbean.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​

 Tin khác