THƯ MỜI THAM GIA CUỘC THI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO HACK/GROWTH 2021 UNLIMITED

Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) được thành lập năm 2011 tại Pháp với mục đích kết nối các nhà khoa học và chuyên gia Việt Nam trên toàn thế giới để tổ chức các hoạt động khoa học; phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam. AVSE Global là tổ chức phi lợi nhuận đồng hành cùng với sự phát triển của đất nước, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế số hoá, kinh tế trí thức, phát triển bền vững, công nghệ thông tin, tài chính ngân hàng, thu hút nhân tài. Tại Việt Nam, AVSE Global đã và đang triển khai hợp tác với các trường đại học, các Bộ, ngành tổ chức Hội thảo và các chương trình đào tạo chuyên nghiệp, nâng cao năng lực cán bộ; tư vấn cho nhiêu Bộ, ngành, địa phương. 

Nhằm ươm mầm và thúc đẩy các giải pháp đổi mới sáng tạo đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam, AVSE Global tổ chức cuộc thi đổi mới sáng tạo "Hack/Growth" dưới sự bảo trợ của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Sau thành công của mùa thứ nhất Hack/Growth 2020 Covid-Endgame, AVSE Global tổ chức mùa thứ hai Hack/Growth 2021 Unlimited nhằm tìm ra các giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn tại các tỉnh thành của Việt Nam. 

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài xin thông tin rộng rãi tới các ứng viên từ 18 tuổi trở lên có ý tưởng khởi nghiệp phù hợp đăng ký tham dự cuộc thi tại website: https://hack4growth.org trước ngày 31/5/2021. 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​

 Tin khác