Ngày 03/03/2022, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) họp tham vấn về chủ đề "Bảo vệ hành tinh và sẵn sàng cho tương lai" tập trung vào các đề xuất về môi trường, khí hậu, y tế và hỗ trợ thế hệ tương lai được nêu trong Báo cáo "Chương trình hành động chung" của Tổng Thư ký LHQ.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch ĐHĐ Khóa 76 Abdulla Shahid nhấn mạnh nhiều vấn đề mà Tổng thư ký LHQ đưa ra là rất kịp thời trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn về môi trường, y tế, biến đổi khí hậu.   Ông Shahid kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay đối phó với các thách thức này, bổ sung thêm các biện pháp, cách làm, và thảo luận thấu đáo về các đề xuất của TTK nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của những thế hệ tương lai.

Phó Tổng thư ký LHQ Amina Mohamed nhấn mạnh  trong Báo cáo "Chương trình hành động chung", Tổng Thư ký LHQ đã kêu gọi tất cả các nước, các bên liên quan nhận thức những thách thức chung và quan tâm đến lợi ích của các thế hệ tương lai từ bây giờ. Bà Amina Mohamed kêu gọi các quốc gia cần hành động ngay, trao đổi về các biện pháp cụ thể, trong đó có những sáng kiến của TTK, để cùng ứng phó với các vấn đề lâu dài, đồng thời tiếp tục thực hiện các SDGs, Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu và Chiến lược tiêm chủng toàn cầu của WHO.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ đánh giá cao các đề xuất của Tổng Thư ký LHQ trong Báo cáo Chương trình hành động chung với nhiều sáng kiến mang tính đột phá, hướng tới tương lai, rất quan trọng đối với Việt Nam, các nước đang phát triển, và cả thế giới..

Đại sứ Đặng Hoàng Giang khẳng định việc kết hợp thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững và Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu cùng những cách làm mới, trong đó có các sáng kiến mới của Tổng Thư ký sẽ góp phần thúc đẩy quá trình triển khai các ưu tiên, kế hoạch quan trọng của cộng đồng quốc tế. Về các sáng kiến như việc bổ nhiệm Đặc phái viên cho các thế hệ tương lai, Phòng thí nghiệm tương lai, hoặc một cơ chế ứng phó khẩn cấp với các khủng hoảng toàn cầu, Đại sứ cho rằng nếu được thực hiện đúng cách có thể giúp huy động nguồn lực cho các cơ chế hiện có.

Về vấn đề y tế, Đại sứ tái khẳng định Việt Nam ủng hộ kế hoạch tiêm chủng toàn cầu và hỗ trợ các nước thu nhập thấp và trung bình tiếp cận công nghệ y tế, tăng cường thể chế và tài chính cho WHO.

Về biến đổi khí hậu, Đại sứ cho biết tại COP-26, Việt Nam đã cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 và sẽ không xây nhà máy điện than mới. Theo đó, Đại sứ bày tỏ ủng hộ lời kêu gọi của Tổng thư ký về việc hỗ trợ tài chính, chia sẻ công nghệ cho các nước đang phát triển, trong đó cần tính tới lợi ích và quan tâm của các nước bị ảnh hưởng nhất như các nước đảo nhỏ và các nước đang phải đối mặt với các rủi ro nghiêm trọng. Trong quá trình ứng phó với các vấn đề lâu dài đó, Việt Nam ủng hộ cách tiếp cận mang tính dài hơi, coi trọng chuyên môn và nghiên cứu đầy đủ, trong  đó Báo cáo định kỳ về tầm nhìn chiến lược và rủi ro toàn cầu có thể là một cách làm sáng tạo.

Nhân dịp này, Đại sứ Đặng Hoàng Giang tái khẳng định cam kết của Việt Nam về việc sẵn sàng cùng các nước thúc đẩy các đề xuất nêu trong báo cáo Chương trình nghị sự chung nhằm đóng góp vào công việc của LHQ, hỗ trợ các nỗ lực của TTK LHQ, vì tương lai chung của nhân loại./.

*Báo cáo "Chương trình hành động chung" của Tổng thư ký LHQ được đưa ra nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập LHQ, hướng tới 25 năm tới trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang đối phó với các thách thức lớn về hòa bình, an ninh, dịch bệnh và các vấn đề toàn cầu khác. Báo cáo đưa ra nhiều đề xuất, sáng kiến lớn, đang thu hút sự quan tâm, chú ý của đông đảo các nước thành viên LHQ. Theo Nghị quyết 76/6 của Đại hội đồng LHQ, Chủ tịch ĐHĐ sẽ tiến hành các cuộc tham vấn với các quốc gia, các tổ chức LHQ, giới học giả, các tổ chức NGO và các bên liên quan khác để trao đổi về nội dung và các đề xuất trong báo cáo. Báo cáo nêu các chủ đề: (i) Đẩy nhanh và mở rộng các SDGs, không bỏ lại ai phía sau; (ii) Đẩy nhanh các SDGs thông qua tài chính bền vững và xây dựng lòng tin; (iii) Các khuôn khổ cho một thế giới hòa bình – thúc đẩy hòa bình, luật pháp quốc tế và hợp tác số; (iv) Bảo vệ hành tinh của chúng ta và sẵn sàng cho tương lai; (v) Tăng cường hợp tác quốc tế./.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​

 Tin khác